En måned til Solstrandseminaret

Torsdag 3. og fredag 4. mars er det klart for det åttende Solstrandseminaret i UH-nett Vest regi. Se programmet her.


Program:

Torsdag 3. mars:

Kl. 10.00:       Åpning og velkommen ved styreleder

 

Kl. 10.15:       Tema 1: Hvordan kan UH-sektoren bli bedre på innovasjon og nyskaping og styrke samarbeidet med arbeidslivet/næringslivet?

Innlegg ved seniorrådgiver Daniel Ras Vidal/Abelia.

Kommentarer ved dekan Geir Anton Johansen/HiB, instituttstyrer Rolf Reed/UiB og direktør Anders Haugland/BTO

Spørsmål og diskusjon

 

Kl. 11.45:      Tema 2: Hvordan kan UH-sektoren inspirere og initiere sine studenter til å bli bedre på innovasjon og nyskaping?

Innlegg v/senterleder Stig Erik Jakobsen/HiB.

Kommentarer ved student Sverre Gaupås/UiS og fra instituttleder Dagrun Kyrkjebø/ HiSF

Spørsmåls og diskusjon.

 

Kl. 12.45:      Lunsj

 

Kl. 13:30:      Styremøte UH-nett Vest og møter i arbeidsgruppene og nettverkene.

 

Kl. 19.00:       Felles middag og sosialt samvær

 

Fredag 4. mars:

Kl. 09.00:      Trender i utdanning – hvordan svarer de store europeiske lærestedene på arbeidslivets utfordringer?

Innlegg ved professor Peter Maassen/UiO

Kommentarer ved rektor Marit Boyesen/UiS og viserektor Oddrun Samdal/UiB

 

Kl. 10:15       3 innlegg fra UH-nett Vest:

Ane Landøy/Biblioteksamarbeidet, Gerd Bjørke/Nettbasert tverrprofesjonell samarbeidslæring, Knut Steinar Engelsen/Pedagogikk, fagdidaktikk og ledelse

 

Kl. 11:00       Arbeidsgruppene og nettverksgruppene utfordrer UH-nett Vest

 

Kl. 12:00       Avslutningsinnlegg ved direktør Nina Broch-Mathiesen/Innovasjon Norge

 

Kl. 12:30       Avslutning ved styreleder

 

Kl. 12.45:       Lunsj og hjemreise

I år er følgende grupper og utvalg på plass:

 • Styret for UH-nett Vest
 • Kontaktutvalget
 • Arbeidsgruppen for forskningssamarbeid
 • Arbeidsgruppen for lærerutdanning
 • Arbeidsgruppen for helse- og sosialfag
 • Arbeidsgruppen for digitalt samarbeid
 • Biblioteksamarbeidet
 • Studentrådet i UH-nett Vest
 • Nettverk for IKT og medier
 • Nettverk for nynorskforsking
 • Nettverk for pedagogikk, fagdidaktikk og ledelse
 • Nettverk for samarbeid om PPU
 • TeknoVest

  Detaljert program og deltakerliste blir sendt ut en uke i forveien. Arbeidsgruppene og nettverksgruppene vil få tilsendt tentative dagsordener for sine møter samtidig.