Tre kan bli til ein

Tre av høgskulane i UH-nett Vest vurderer om dei skal gå i fusjonsforhandlingar. I dag hadde dei felles styreseminar i Bergen.

Styra i Høgskulen i Sogn og Fjordane, Høgskolen i Bergen og Høgskolen Stord/Haugesund skal i morgon, torsdag 4. februar, ta stilling til om dei skal gå i fusjonsforhandlingar.

I dag var det felles styreseminar i Bergen med tettpakka program.

Sjå nyhendesak på nettstaden fusjonsinfo.no

 

Dei tre høgskuletyra diskuterte moglegheiter og utfordringar i ein ny profesjonshøgskule på Vestlandet i dag.
Dei tre høgskulestyra diskuterte moglegheiter og utfordringar i ein ny profesjonshøgskule på Vestlandet i dag.