Digital opptur i København

Arbeidsgruppa for digitalt samarbeid kom heim med ny kunnskap og god inspirasjon etter studieturen i Danmarks hovudstad i byrjinga på juni.

Alle medlemsinstitusjonane i nettverket var representert og totalt var 23 personar med på turen, som starta med besøk til Københavns Professionshøjskole, UCC (University Campus Calrsberg) og introduksjon til konseptet Future Classroom Teacher.

– Det danske utdanningsdepartementet har lansert eit treårs program og ei investering på 54.4 millionar danske kroner for innføring og utprøving av det nye faget “Teknologiforståelse” i grunnskulen.

– Både faget sitt innhald og omfang er i særklasse i Norden, og Danmark er no leiande når det gjeld systematisk endring av utdanningssystemet i forhold til moglegheitene med ny teknologi, fortel førsteamanuensis Aslaug Grov Almås (HVL).

UCC FutureClassroomLab er sentral i ekspertgruppa for programmet.

Dagen etter på deltok arbeidsgruppa på konferansen «Hvornår virker det?» som blei arrangert av Foreningen for fleksibel utdannelse i Danmark.

– Me var fem personar som deltok med innlegg på konferansen. I etterkant av konferansen hadde me presentasjonar innad i gruppa om kva aktivitetar den einskilde institusjon arbeider med.

Siste dag blei det erfaringsutveksling mellom medlemsinstitusjonane, og det blei raskt konkludert med at turen til København i aller høgste grad var dagsaktuell.

– For arbeidet med digitalisering i UH-nett Vest er UCCs kompetanse høgst interessant.

– Særleg vart utvikling av pedagogiske læringssenter diskutert sidan mange av institusjonane i UH-nett Vest no arbeider med eller etablerer tilsvarande. Utviklinga av pedagogiske læringssenter, også kalla didaktisk lab eller digitalt verksted, er krevjande med tanke på areal og teknisk utstyr. I tillegg kjem pengar til drift og vedlikehald.

– Målsettinga med slike senter er integrasjon i utdanningane, mot betre kvalitet, relevans og læringsutbytte hos studentane. Korleis me skal lykkast med dette stod sentralt i seminaret i København, understrekar Aslaug Grov Almås i arbeidsgruppa.

Førsteamanuensis Jon Hoem (HVL) presenterer under konferansen «Hvornår virker det?». Her om korleis sfæriske medier kan brukast for å «ta med» studentar til stader dei elles ikkje vil få oppleve.
Utvikling av pedagogiske læringssenter, både knytt til fysisk utforming og fagleg innhald, var tema under studieturen til København.
Tobias Heiberg, ved UCC profesjonshøjskolen, forklarar korleis dei jobbar med teknologiforståing i lærarutdanninga.