Studentrådet har valgt ny ledelse

Det drives mye godt studentarbeid i nettverket. I juni var 21 studentpolitikere samlet i Stavanger for «overlapp» mellom avtroppende og påtroppende studentråd.

– Vi var samlet i to dager og fikk til en god og viktig erfaringsoverføring om nettverkets ulike arbeidsgrupper der studentene har en viktig rolle. Vi fikk også gått gjennom arbeidet i studentrådet i det året vi har lagt bak oss. I tillegg ble det bygget mange gode relasjoner på tvers, sier avtroppende leder i UH-nett Vest sitt studentråd, Cathrine Johanne Sønvisen.

Avtroppende studentrådsmedlem, Nikolai Klæboe fra UiB holder foredrag om hva studentrådet burde fokusere på det kommende året.

– Men ikke minst fikk vi i Stavanger sett betydningen av at vi er et nettverk med studentledere som har et mål om å hjelpe hverandre til å bli bedre i rollene våre, og vi fikk frem at vi er en samlet studentbevegelse på Vestlandet i politiske saker der det er behov for å danne felles front.

I Stavanger ble det gjennomført en workshop, hvor både avtroppende og påtroppende ledere og nestledere fikk bryne seg på spørsmål og problemstillinger som kan oppstå i den nye arbeidsgruppen for studenthelse og trivsel.


God workshop om studenthelse og trivsel.

Det ble også holdt et konstituerende møte for studentrådet 2019/2020.

– Her ble det vedtatt møteplan for kommende møter, valg av studentrepresentasjon til de ulike arbeidsgruppene og vi fikk en god diskusjonen rundt hvilke fokusområder studentrådet vil ha det kommende året og hvor det er hensiktsmessig å dra på studietur, sier Cathrine Johanne Sønvisen.

– Vi ser at det er viktig å ha en sammenheng mellom fokusområder, studentkonferansen og solstrandseminaret i arbeidet vårt.

Benedicte Nordlie (UiA) ble valgt til ny leder av studentrådet og Joachim Børlie (UiS), ble valgt til ny nestleder.

I Stavanger ble også avtroppende studentrådskoordinator, Fredrik Bødtker, takket av. Han avløses av Cathrine Johanne Sønvisen, som ble tilsatt som studentkoordinator i styremøtet i UH-nett Vest nå i juni.

Avtroppende og påtroppende studentråd (ledere og nestledere). Bak f.v.: Marie Kettunen (HVL Sør), Philip Jamissen (UiS), Paloma Alonso, Ida Nagel Fredriksen (VID), Mahnoor Raja (UiS), Jesper Krusell (HVL Sør), Andreas Trohjell (UiB), Line Korsmo (NLA), Trym Nikolas Rimmen (HVO). Midt f.v.: Olea Magdalene Norset (UiA), Sandra Krumsvik (UiB), Benedicte Nordlie (UiA), Camilla Cazon (VID), Bjørn Olav Østeby (HVL Midt), Joachim Børlie (UIS). Nede f.v.: Anja Landsverk (VID), Henrik Tjore (HVL Midt), Stian Sunde (HVL Nord), Cathrine Johanne Sønvisen (UiS).