Blir med i planleggingen av ny forskerskole i pedagogikk

De nasjonale forskerskolene er på utadgående, og regionale forskerskoler er under oppseiling. UH-nett Vest vil være med å sondere mulighetene for å sjøsette en ny forskerskole i pedagogikk.

Sist uke behandlet styret saken om «Forskerskole i pedagogikk». Det er Institutt for pedagogikk ved UiB som har tatt initiativ til å sette i gang en utredning, og flere institusjoner er invitert med. Der i blant UH-nett Vest.

Målet med de regionale forskerskolene er å få forskerutdanning av høy kvalitet, og særlig styrke utdanningen innenfor fag-, profesjons- eller temaområder med flere mindre forskningsmiljøer lokalt.

Styret i UH-nett Vest er positive til  å delta i utgreiingsarbeidet videre.
– Dette handler om å posisjonere Vestlandet, sa styret.

Instituttleder og professor Rune Krumsvik ved Institutt for pedagogikk ved UiB orientere styret i UH-nett vest om planene, og at grunnlaget bygges ut fra erfaringer og kunnskap som ble lagt under forskerskole WNGER i tidsrommet 2007-2010.

 

Forskerskolen i Pedagogikk favner bredt – og trekker også inn helseområdet.