Inspirasjon, påfyll og faglig løft

Solstrandseminaret siste uke var det niende i rekken – og i år var opplegget snudd rundt. Fra å se mest innover og rapportere fra egne arbeidsgrupper, hadde nettverket i år en langt bredere tilnærming, større horisont og flere aktuelle tema på beddingen. De fleste institusjonene hadde også toppet laget med ledere på nivå 1, 2 og 3. Og som alltid var studentene godt representerte. I år stod Utdanningskvalitet som overskrift på dag en. Dag to hadde Vestlandet øverst med interessante, utfordrende innlegg og friske skråblikk.

– UH-nett Vest er viktigere enn noen gang. Vi må se Vestlandet sammen og vise oss som en komplett kompetanseklynge. Vi skal sammen spille en sentral rolle fremover. Vi har felles utfordringer. Digitaliseringa har vi bare sett begynnelsen av. Det er konstant endring i arbeidslivet, og vi kan lett gå ut på dato hvis vi ikke utvikler oss,  sa UiB-rektor og styreleder i UH-nett Vest, Dag Rune Olsen, innledningsvis.

Statssekretær Bjørn Haugstad presenterte Kvalitetsmeldingen: Kultur for kvalitet, og tok seg tid til mange innspill, kommentarer, spørsmål og synspunkt. – Dette er ikke en krisemelding. Det beste i vår sektor står seg godt internasjonalt, men vi står foran betydelige samfunnsutfordringer. Vi i Departementet går for å verdsette god undervisning. Vi tar til orde for et langsiktig kulturbyggende arbeid. Dere som er ledere av høgskoler og universitet kan med små og viktige beslutninger dytte i en retning og bidra til et system som fremmer og belønner god undervisning. Utfordringene fra statssekretæren ble dradd videre i diskusjoner og parallellsesjoner.

 

Viserektor for utdanning ved UiB, Oddrun Samdal, viste hvordan UiB jobber med å bygge opp en god kvalitetskultur, som igjen gir retning og form til strukturer og system. Underveis lag hun opp til summing og diskusjoner. Det er viktig å aktivisere deltakerne.

 

Liv Reidun Grimstvedt i HVL utfordret statssekretæren: – Stiller vi andre krav til utdanningskvaliteten mellom universitet og høgskoler?

 

Det er som oftest i pausene de beste diskusjonene og meningsbrytningene går for seg. Og kjekt nå stemningen er god.
Jan Olav Fretland i HVL tek gjerne ordet og spør: Kvifor treng me ei ny meritteringsordning? Me har jo ei ordning i dag med førstelektor og dosent?
Anne Kristin Rønsen i HVL hadde innlegg under sesjonen: U&H-pedagogikk, kompetansehevning og rekruttering.

 

Anne-Grete Naustdal (HVL) starta parallellsesjonen «Merittering av undervising»

 

Rune Krumsvik (UiB), Atle Løken (UiS), Synnøve Amdam (HVO) og Aslaug Grov Almås (HVL) var innleiarar under økta «Distanseovergripande læringsteknologi og digitale lærinsgverktøy»

 

Eimund Nygaard i Lyse konsernet (nærmest) snakket om digitalisering og næringslivets behov for gode kommunikasjoner: – Vi trenger kommunikasjoner som kan binde sammen regioner, arbeids- og bomarked.

 

Regionforskar Yngve Flo i Rokkansenteret utfordra: – Har universitet og høgskular trong for desse regionale rammene? Er dei relevante for oss i akademia?

 

Vestlandsrektorene Johann Roppen (Volda), Berit Rokne (HVL), Dag Rune Olsen (UiB) og Marit Boyesen (UiS) er alle enige om at de går for et styrket UH-nett Vest.

 

Trygve Svensson (UiB) til venstre i biletet, Alfred Bjørlo (Eid kommune) og Brita Strand Rangnes (UiS) hadde artige og kloke innspill – og slagferdige oppsummeringer av seminaret: – UH-sektoren på Vestlandet har eit spesielt ansvar. De kan få den litt skakke og skeive Vestlandsregionen inn på rett spor, meinte Alfred Bjørlo.