Bibliotekutvalget girer på med 2 prosjekt

Bibliotekutvalget tar prosjektet «På tvers – regional tilgang til forskingsressurser» over i en ny fase. Nå skal ulike konsortiemodeller utredes. Og et eget kurs som skal lære studenter effektiv bruk av elektroniske ressurser er på trappene.

Bibliotekutvalget har gjennom noen år jobbet med å sikre god tilgang til forskningsressurser. Å finne en enkel modell for hvordan forskningsinstitusjoner kan få tilgang til informasjonsressursene fra de ulike forlagene og leverandørene, har vist seg å være krevende. I samarbeid med CRISTIN vil bibliotekutvalget utrede nærmere ulike konsortiemodeller til slike tjenester. Samtidig vil bibliotekutvalget arbeide videre med opplæring i effektiv og forskningsetisk informasjonssøk i elektroniske informasjonsressurser.

Styret har bevilget kroner 350 000 til arbeidet over en treårsperiode.

Det andre prosjektet gjelder en videreføring av prosjektet «Studenters preferanse for trykt vs elektronisk studielitteratur». Dette er et større prosjekt som i først runde har vist at studenter foretrekker trykt studielitteratur. Men de savner også kunnskap om hvordan de kan bruke elektroniske ressurser på en praktisk og effektiv måte. For eksempel hvordan de kan markere og ta egne notater. Nå vil bibliotekutvalget lage et kurs for bibliotekansatte som skal lære studenter effektiv bruk av elektroniske ressurser.

Til dette har styret i UH-nett Vest bevilget kroner 30 000.