– Et godt studentrådsår

Slik oppsummerer studentrådskoordinator Anders Veggeland arbeidet i studentrådet, som ble avrunda med to-dagers-møte i Volda i juni.

– På møtet vårt i Volda inviterte vi med påtroppende ledere for de ulike studentdemokratiene for å sikre en erfaringsoverføring og stifte bekjentskap på tvers av institusjonene.

  • Fra UiS kom Anine Klepp og Magne Bartlett (påtroppende)
  • Fra HiSF kom Ingrid Moe Albrigtsen og Knut Almås Anfinset (påtroppende)
  • Fra HSH kom Trond Ødegård, påtroppende var forhindret fra å komme grunnet praksis.
  • Fra HiVo kom Karoline Strand som fortsetter i rollen som leder lokalt.
  • UiB og HiB hadde ikke mulighet til å delta da de måtte prioritere arbeid som hadde dukket opp lokalt.

Læringsmiljøet på de ulike institusjonene var hovedtema i Volda.

– Vi jobbet med å få en fellesforståelse for hva vi legger i begrepet og hvordan vi kan arbeide med dette lokalt.

– Vi så på hvordan vi arbeider med dette i dag, og hvordan vi kan lære av hverandre for å styrke dette arbeidet fremover, sier studentrådskoordinator Anders Veggeland.

Rammene for studentdemokratisk arbeid ved de ulike institusjonene var også på tapetet.

– Vi så nærmere på hvordan dette fungerer i dag og hva som skiller de fra hverandre? Diskusjonene gikk på hva vi mener er driftsnødvendig og hvordan vi best kan utnytte ressursene vi blir tildelt.

– Det ble og en god erfaringsutveksling rundt hvilke kurs som finnes og hvilken kompetanse vi gir våre tillitsvalgte

– Studiestart var også en sak vi fikk drøftet på tvers.

Avslutningsvis i Volda oppsummerte studentrådet året som er gått.

– Vi fikk diskutert hva som har fungert og hva som må styrkes det kommende året. Både avtroppende og påtroppende ledere har sammen kommet med forventninger til hva vårt fellesorgan skal være, sier studentrådskoordinator Anders Veggeland.