Endelig klart for pilot i TPS

Universitetsdirektør John Møst (UiS) og Høgskoledirektør Tage Båtsvik (HSH) ga tommel opp for TPS-piloten.
Universitetsdirektør John Møst (UiS) og Høgskoledirektør Tage Båtsvik (HSH) ga tommel opp for TPS-piloten.

50 studenter går i gang med nettbasert Tverrprofesjonell samarbeidslæring (TPS) nå i høst.

En prosjektgruppe med dosent Gerd Bjørke i spissen (HSH) har i lengre tid jobbet med å få TPS opp å gå som et studium på tvers i nettverket. Etter noen runder frem og tilbake med justering og nedskalering vedtok styret i UH-nett vest i sitt møte 21. juni å sjøsette prosjektet.

Utdanningen er lagt opp med to nettmøter + for- og etterarbeid. Seks grupper á åtte studenter skal i sving. Det betyr ca. to studenter fra hver utdanning, totalt 50 studenter. En vil ta utgangspunkt i den fellesundervisningen som Høgskolen i Bergen allerede har innenfor dette emnet, som er gruppeorientert undervisning.

Prosjektgruppen med Irene Aasen Andersen (HiSF), Unni Uren Aasen (HiSF), Rutt Bengtsson (UiS), Ingunn Aase (UiS), Sissel Johannson Brenna (HiB), Anders Bærheim (UiB), Bente Hasle (HVO) går inn som fasilitatorer. Prosjektet jobber med å bygge et eget nettsted med mulighet for pålogging til Office 365, der en har Skype + samskrivingsmuligheter.

Prosjektet fikk tildelt kroner 250 000 av styret i UH-nett Vest. Lykke til!