Biblioteksamarbeidet styrker seg

De siste årene har ulike samarbeidsprosjekt vært motoren i biblioteksamarbeidet. Nå skal det satses mer på opplæring og erfaringsutveksling.

– Dette er i tråd med hvordan samarbeidet har utviklet seg de siste årene, sier Ane Landøy som leder biblioteksamarbeidet.

– Selv om vi fremdeles ser etter aktuelle samarbeidsprosjekt opplever vi at det er andre nasjonale arenaer for de store prosjektene, som for eksempel UHR-bibliotek, UNIT eller BOTT-samarbeidet.

– Opplæring og erfaringsutveksling for biblioteklederne og personalet er enklere å få til i regi av UH-Nett Vest-paraplyen, og derfor vil vi konsentrere arbeidet mer om det, legger hun til.

– Vi har også fått dette inn som et eget kulepunkt i det nye mandatet for bibliotekgruppen.

Der heter det at bibliotekgruppen skal:

  • Videreutvikle og styrke samarbeidet mellom bibliotekene ved de utdanningsinstitusjonene som er knyttet til UH -nett Vest
  • Vurdere aktuelle samarbeidsområder som vil tjene på å bli utviklet i fellesskap
  • Bidra til at alle som er avhengig av forsking i regionen kan få tilfredsstillende tilgang til litteratur og databaser.
  • Bygge et kompetansenettverk for felles faglig utvikling for bibliotekpersonalet ved de aktuelle institusjonene.

Ane Landøy forteller at biblioteksamarbeidet i slutten av oktober reiser på studietur.

– Vi skal besøke avdelinger ved Københavns UB og Det tekniske universitetet i København, i tillegg til Chalmers UB i Gøteborg.

– Vi er interesserte i å lære mer om Open Science/Open Data, Datalab, om hvordan engasjere ulike brukergrupper og å se arkitektonisk spennende bibliotekbygg.