Klart for årets Solstrandseminar

Åpen forskning er hovedtema for Solstrandseminaret 25.-26. mars. Statssekretær Aase Marthe J. Horrigmo i Kunnskapsdepartementet og administrerende direktør John-Arne Røttingen i Norges forskningsråd åpner årets samling.

Se hele programmet

Årets seminar vil også bli streamet.
Lenker vil bli lagt ut om kort tid.