Retter søkelyset på oppfølging av SHOT

Studentrådet har hatt høstens andre møte. Denne gang ved Høgskulen i Volda. Oppfølging av SHOT og studentenes helse er den store saken som det jobbes mye med.

Studentrådet jobber godt med SHOT: Jesper Krusell (HVL nærregion Stord/Haugesund), Stian Sunde (HVL Sogn og Fjordane), Simen Langeland (HVO), Bjørn Olav Østeby (HVL nærregion Bergen), Line Korsmo (NLA), Fredrik Bødtker (Studentrådskoordinator), Benedicte Nordlie (UIA), Nikolai Klæboe (UIB), Joachim Børlie (UiS).

Det var nestleder i Studentrådet, Benedicte Nordlie fra Universitetet i Agder, som var møteleder. Et kronprinsbesøk oppholdt leder Cathrine Johanne Sønvinsen i Stavanger.

– Jeg synes det var et godt møte i naturskjønne Volda hvor det fremdeles er studentenes psykiske helse som står i fokus og som opptar oss.

– Vi har forflyttet oss fra å diskutere tallene til å se på mulige løsninger med spørsmålet om hvem som egentlig har ansvaret for vår psykiske helse, sier Benedicte Nordlie.

Underveis i møtet ble et debattinnlegg påbegynt.

– Tallene fra SHOT-undersøkelsen som viser et uforholdsmessig stort forventningspress og prestasjonsjag blant studenter, er utgangspunktet for innlegget. Planen er å sende det til media om ikke så lenge.

Studentrådet vil også levere en sak til styret i UH-nett Vest der en ønsker å opprette et nettverk på tvers av institusjonene som kan dele erfaringer fra arbeidet med studenthelse og trivsel.

– SHOT-undersøkelsens oppsiktsvekkende resultater har ført til en rekke lokale tiltak og utvalg blant institusjonene, og Studentrådet mener det er i alles interesse å dele erfaringene fra dette arbeidet på tvers i UH-nett Vest, sier studentrådkoordinator Fredrik Bødtker.

Selv om SHOT er en hovedsak, fikk studentrådet også diskutert andre saker i Volda.

– Vi har planlagt en studietur til Birmingham i januar for å lære om internasjonale erfaringer med ulike praksismodeller. Dette handler om å rette blikket mot fremtidens praksisplasser.

– I tillegg har vi begynt arbeidet med Studentkonferansen for 2019. Den blir lagt til Bergen den 7.-8. februar. Tema for konferansen blir oppfølgingen av SHOT, og hvem som har ansvar for studentenes psykiske helse.

Neste møte i Studentrådet blir 4.-5. desember i Bergen.

 

Prorektor Jens Standal Groven ved Høgskulen i Volda, som også sitter i kontaktutvalget i UH-nett Vest, besøket Studentrådet.