Forskningsnettverk fikk gjennomslag i NFR

Forskningsnettverket «TekLab» som har røtter innen forskergruppen «IKT og medier» i UH-nett Vest, har fått napp på midler i programmet SAMKUL til Norges Forskningsråd. Midlene skal gå til å utvikle forskernettverket videre.

Publisert: 15.06.18

Nytt studentråd

Studentrådet har skiftet laget sitt denne våren. For å få en best mulig flyt og god overgang for nye og gamle studenter, var 21 studentpolitikere samlet i Stavanger til overlappingsmøte.

Publisert: 14.06.18

Oppretter nettverk for studieprogramledere i lærerutdanningene

Å være studieprogramansvarlig innen lærerutdanningene er en krevende og kanskje noen ganger en litt ulik rolle på tvers av institusjonene. I UH-nett Vest er det i dag over 25 slike funksjoner knyttet til de ulike medlemmene sine lærerutdanninger. Nå får de sitt eget nettverk.

Publisert: 26.03.18

NLA og VID blir assosierte medlemmer

UH-nett Vest åpner opp for assosiert medlemskap for institusjoner som har sin faglige tyngde innenfor et profesjonsfag, som lærerutdanning og helse- og sosialfagutdanning. NLA og VID kommer med som de to første.

Publisert: 26.03.18

Godt år for nettverket

Årsrapporten til UH-nett Vest teller 13 sider og forteller om brei aktivitet. Les den her.

Publisert: 26.03.18
Flere nyheter