– Vi hører naturlig hjemme i UH-nett Vest

Det sier rektor Erik Waaler i NLA Høgskolen.

I november i fjor ble høgskolen assosiert medlem i UH-nett Vest.

– Det er viktig for oss å bygge relasjoner ut over egen høgskole. Arbeidet i UH-nett Vest gir oss impulser og bidrar til å skape forståelse for den helhetlige sammenhengen vi står i.

NLA-rektoren sier at høgskolen ser frem fram til å bli deltager i mange faglige arbeidsgrupper.

– Nettverket har vist at det evner å utvikle tverrinstitusjonelt samarbeid særlig innen forskningsområdet. Dette legger grunnlag for deltagelse over tid i større forskningsprosjekt. Gjennom konferanser og andre arenaer settes fokus på aktuelle saksfelt for UH-sektoren. Vår forventning er at dette utvikles videre og styrkes, sier Waaler.

Han er klar på at NLA Høgskolen vil bidra aktivt i arbeidet.

– Vårt viktigste bidrag er å være en alternativ bidragsyter som på noen områder kan gi nye perspektiv på felles områder i sektoren.

– I en tid der institusjonene vokser gjennom strukturendringer, er det å bidra til å ivareta mangfold viktigere enn noen gang. Høyere utdanning forholder seg kontinuerlig til utfordringer som betinger gjennomtenkning av grunnleggende verdispørsmål, og vi har som mål både i dette nettverket og ellers og kunne utfordre positivt på dette området.

Erik Waaler.