Fikk brynt seg på store internasjonale spørsmål

Studentrådet har vært på studietur til Nederland, og oppdatert seg på hvordan institusjoner vever sammen både tradisjonelle og innovative tilnærminger til læring og undervisning.

– I år gikk turen til Utrecht i Nederland og konferansen «Learning and teaching forum 2020». Tema for turen var studentaktiv læring, forteller studentråskoordinator Cathrine Johanne Sønvisen i UH-nett Vest.

I løpet av konferansens to dager fikk studentrådet brynt seg på spørsmål knyttet til internasjonalisering, studenters psykiske helse, hvordan ansatte kan motivere studenter, digitalisering, læringsrom og læring sentrert rundt studenter.

– Etter at konferansen var over var studentrådet igjen i Utrecht for å diskutere hva man lærte fra konferansen og hva man selv burde fokusere på videre.

– Jeg opplevde det positivt at vi tok oss tid til å diskutere konferansen i etterkant.

– Ofte er det slik at man drar fra en konferanse med ny input, men når den travle hverdagen slår til igjen er det kanskje vanskelig å vite hvordan man skal bruke kunnskapen videre. Den utfordringen synes jeg vi løste godt i fellesskap, sier studentrådsleder Benedicte Nordlie.

En ting som ble klart i diskusjonen av hva studentrådet tok med seg fra konferansen var spørsmål knyttet til internasjonalisering; alt fra hvordan man inkluderer et internasjonalt universitetsfellesskap, pensum, språk og mennesker.

Og koplingen til årets studentkonferanse nå i februar kunne ikke vært bedre.

– Vi gleder oss til å ta opp disse spørsmålene i fellesskap med flere studenter, sier Nordlie.

Hun forteller at studentrådet også fikk diskutert hvordan konferansen sitt hovedtame kan knyttes opp mot arbeidet med egne campusutviklingsplaner, og hvordan man kan spille inn rom og områder som stimulerer til økt aktiv læring og tilstedeværelse ved egne campus.

– Man fikk også med seg noen greie tips til hvordan ansatte kan ha fokus på å motivere egne studenter gjennom CAR-prinsippet: competence, autonomy og relatedness.

Et siste moment som skapte stort engasjement fra konferansen var studentengasjement og hvordan studenter brukes som en ressurs.

– På konferansen deltok det studenter fra resten av Europa, selv om studentene var i mindretall. Spørsmålet om studentengasjement og hvordan man engasjerer selv «den vanlige student» ble løftet både i plenum og i parallellsesjoner.

– Etter å ha møtt studenter fra resten av Europa er det tydelig at det er flere enn oss i Norge som kanskje sliterme å få opp et så høyt engasjement man kanskje ønsker.

– En ting er oss studenter som arbeider i studentdemokrati, men spørsmålet er jo hvordan man kan engasjere selv «den vanlige student» i egen studiehverdag. Selv om det ikke kom et konkret svar frem diskuterte studentrådet viktigheten av å se på interne strukturer for hvordan man selv legger til rette for at flest mulig ulike studentgrupper blir hørt.

– Dette kan dreie seg om alt fra foreninger, tillitsvalgte og til den enkelte student. Det er også viktig at slikt engasjement skapes i fellesskap. Det å føle eierskap til eget studie og egen studiehverdag er nok viktig for å engasjere seg.


Felles studietur skape gode samarbeidsmuligheter på tvers av institusjonene . Bak fra venstre: Joachim Børlie (UiS), Trym Rimmen (HVO) og Morten Stene (UiB). Midtrekken fra venstre: Stian Sunde (HVL Sogndal), Henrik Tjore (HVL Bergen), Marie Kettunen (HVL Haugesund) og Ida Fredriksen (VID). Foran:  Benedicte Nordlie (UiA).