Studentrådet møttest i sør

Merittering av undervisning, studententreprenørskap og studentaktiv forskning er de tre viktigste knaggene for arbeidet i Studentrådet fremover. 8. og 9. september samlet Studentrådet seg i Stavanger til semesterets første møte.

God stemning i Stavanger: Fredrik Bødtker (HiB), Eirik Lie Reikerås (UiB), Henrik Brown Halleraker (HiSF) og Magne Bartlett (UiS). Kristine Krokli (HSH) og Karoline Strand (HVO) hadde ikke anledning til å delta på studentrådsmøtet. Foto: Anders Veggeland.
God stemning i Stavanger: Fredrik Bødtker (HiB), Eirik Lie Reikerås (UiB), Henrik Brown Halleraker (HiSF) og Magne Bartlett (UiS). Kristine Krokli (HSH) og Karoline Strand (HVO) hadde ikke anledning til å delta på studentrådsmøtet. Foto: Anders Veggeland.

Gode diskusjoner preget møtet. Når det gjelder det tre konkrete arbeidsområdene sier studentkoordinator Anders Veggeland følgende:

Merittering av undervisning:
– I kjølvannet av satsningen på UiT og NTNU og signalene fra KD i forbindelse med ny kvalitetsmelding for høyere utdanning er det viktig at Vestlandet kommer i gang med et arbeid på dette området.

Studententreprenørskap:
– Institusjonene på Vestlandet har et stort potensial for økt studententreprenørskap. Vi ønsker å se nærmere på dette ved å løfte det som tema på vår egen årlige konferanse 6.-7. februar neste år i Bergen.

Studentaktiv forskning:
– Begrepet har vært i bruk i sektoren en stund. Det hender vi får innsyn i kjempegode eksempler på studentaktiv forskning, mens andre fortellinger handler om studentassistenter som brygger kaffe. Vi ønsker å se nærmere på hvordan dette praktiseres ved institusjonene i dag og løfte dette som en viktig møteplass mellom forskning og utdanning.

På møtet i Stavanger valgte også Studentrådet inn medlemmer i de ulike styrer, utvalg og arbeidsgrupper i UH-nett Vest.

  • Styret: Fredrik Bødtker
  • Kontaktutvalget: Magne Bartlett
  • Bibliotek: Eigil Hole Lønning
  • Digitalisering: Henriette Vågen Aase
  • Lærerutdanning: Jørgen Jakobsson
  • Helse og sosialfag: Peter Øverlie

Neste møte for Studentrådet blir i Haugesund 23. november.
– I tiden som kommer ønsker studentrådet å fortsette med tre representanter fra fusjonerte HVL. Vi ønsker også å invitere UiA til å delta på møtene fremover, sier Anders Veggeland.