Studentene har årsplanen klar

Høstens første studentrådsmøte ble gjennomført i Kristiansand, 11.-12. september.
– Vi jobbet med årsplanen og resultatene fra SHOT-undersøkelsen, forteller studentrådskoordinator Fredrik Bødtker.

Det nye studentrådet som kom på plass før sommeren ønsker å fortsette i den politiske retningen som Studentrådet tok i fjor under ledelse av Kai Steffen Østensen fra UiA.

– Rådets medlemmer representerer i overkant av 60 000 studenter, noe som gir uttalelser fra Studentrådet en tyngde det er vanskelig å se bort fra, mener Bødtker.

Særlig i år, med resultatene fra Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHOT), blir det viktig at Studentrådet jobber sammen med å løse problemstillinger på tvers av institusjonene.

– Mange av de oppsiktsvekkende tallene fra undersøkelsen ble grundig diskutert på møtet, og rådet ble enige om å jobbe frem to felles uttalelser. Disse skal arbeides videre med i ukene fremover og blir lagt ut på nettsidene når de er klare.

Studentrådet fikk også besøk av UiA sin toppledelse ved universitetsdirektør, Seunn Smith-Tønnessen og rektor, Frank Reichert.

– Vi ble bedre kjent med UiA fra et ledelsesperspektiv, og fikk innsikt i prosesser knyttet forskningssamarbeid, samskaping, teknologi, praksis og arbeid med studentenes velferd og trivsel.

I tillegg til å arbeide med studentenes helse og trivsel, ønsker Studentrådet i kommende periode å arbeide med den overordnede tematikken «samarbeid med region og arbeidsliv».

– Studentrådet har tidligere arbeidet med en lignende tematikk, men ønsker å ta opp igjen dette arbeidet inneværende studieår.

– Vi har også planer om en studietur i januar for å lære mer om hvordan temaet arbeides med andre steder. Studentrådet vil i denne sammenheng også se etter lignende nettverk i andre land.

Studentrådet løfter «samarbeid med region og arbeidsliv» opp som et hovedtema i kommende periode. Her ser vi: Benedicte Nordlie (UIA), Cathrine Johanne Sønvisen (UiS), Nikolai Klæboe (UiB), Bjørn Olav Østeby (HVL Bergen), Stian Sunde (HVL Sogn og fjordane), Simen Jester Langeland (HVO), Nathalie Monsen (NLA). Fotograf: Fredrik Bødtker (Studentrådkoordinator). Ikke tilstede: Jesper Krusell (HVL Stord/Haugesund).

Bødtker sier at UH-nett Vest har mange arbeidsgrupper hvor Studentrådet er representert.

– Dette studieåret ønsker Studentrådet en tettere dialog med disse representantene, for å kunne best mulig representere studentene i UH-nett Vest. Gjennom en tettere dialog med representantene vil relevante saker kunne løftes og diskuteres på tvers av nettverket.

– Studentrådet 2018/2019 har god dynamikk, er reflekterte og er mer enn villig til å samarbeide. Det ble god diskusjon rundt bordet på de ulike sakene samt erfaringsutveksling. Viktigheten av erfaringsutveksling og samarbeidsvillighet er kjernen i det å ha et slikt råd. Dette var vårt første møte og det var utrolig givende å komme i gang. Jeg gleder meg til fortsettelsen av studentrådet og er spent på hva vi får til sammen, oppsummerer leder Cathrine Johanne Sønvisen i fra UiS.

 

God dialog med toppledelsen ved alle medlemsinstitusjoner er viktig. Her drøfter studentrådet viktige saker med UiA sin toppledelse, representert ved universitetsdirektør, Seunn Smith-Tønnessen og rektor, Frank Reichert.