Ser stor verdi av blokkjede-teknologi i helsevesenet

Den digitale bølgen har for lengst nådd helsevesenet. Men hvordan kan elektroniske helsejournaler styres, deles og lagres på tvers av ulike systemer på en sikker og effektiv måte? Førsteamanuensis Chunlei Li ved Universitetet i Bergen leder et spennende innovasjonsprosjekt innen dette feltet med støtte fra UH-nett Vest.

Prosjektet «Secure E-Healthcare Data Sharing av Blockchain Technology» fikk tildelt forskningsmidler fra UH-nett Vest i fjor og koordineres av førsteamanuensis Chunlei Li ved Universitetet i Bergen. Han har med seg professor Chunming Rong fra Universitetet i Stavanger, og professor Knut Øvsthus og førsteamanuensis Guang Yang fra Høgskulen på Vestlandet i prosjektet.

– I tillegg er det koplet på to professorer fra kinesiske universiteter, forteller Chunlei Li.

Selv om blokkjede-teknologien i de fleste sammenhenger koples til Bitcoin, så er den i følge Chunlei et godt verktøy for å løse utfordringene som oppstår når elektroniske helsejournaler i større og større grad styres og deles på tvers av ulike systemer.

– Prosjektet vårt handler i korte trekk om å designe en blokkjede-basert arkitektur for E-helsevesenet med sikker og effektiv datalagring, tilgang og deling.

– Vi har utarbeidet et rammeverk og er nå i gang med å implementere og teste den foreslåtte arkitekturen.

– Dette er et veldig spennende arbeid, og vi ser at blokkjede-teknologi kan løse mange av utfordringene vi står overfor med elektroniske helsejournaler, sier Chunlei.

Han forteller at prosjektgruppen også har utarbeidet flere papers og artikler som er presentert på internasjonale konferanser og seminarer, og det er også sendt flere søknader for å utvikle og ta prosjektet videre.

Et eksempel på blokkjede-arkitektur.
Førsteamanuensis Chunlei Li ved Universitetet i Bergen leder et spennende forskningsprosjekt som ser på hvordan blokkjede-teknologi kan løse utfordringene som oppstår når elektroniske helsejournaler i større og større grad styres og deles på tvers av ulike systemer.