Nytt fra nettverket

Godt språkseminar i Sogndal

At fleirspråklegheit kan gje kognitive og lingvistiske fordelar, er dokumentert i ei rad forskingsarbeid. Dei siste åra er det vorte undersøkt om dette òg kan gjelde personar som er toskriftspråklege med nynorsk og bokmål. Sist veke arrangerte Høgskulen i Sogn og Fjordane og Universitetet i Bergen gjennom UH-nett Vest sitt nettverk for nynorskforsking eit ope seminar for å diskutere metodar og funn i desse forskingsarbeida. […]

Les mer… from Godt språkseminar i Sogndal