Seminar på Stord: Undervising med video

Streaming, blogg, IKT i læring, kva skjer med studentane og kva skjer med læraren når undervisinga blir digital? Det er duka for spennenda  diskusjonar og gode innlegg når arbeidsgruppa for Digitalt samarbeid inviterer til seminar på Stord dei to første dagane i juni.

Seminaret er for tilsette i UH-nett Vest som har interesse for feltet.

Meir om programmet

Kontaktperson: Aslaug Grov Almås, HSH

Video_UHNETTVEST