Nytt samarbeid om merittering av utdanning

Flere og flere institusjoner i sektoren lager systemer for merittering av utdanningsfaglig kompetanse. Nå kommer UH-nett Vest på banen med en egen arbeidsgruppe som skal jobbe med dette.

Merittering av utdanning var ett av temaene på årets Solstrandseminar i mars. Både gjennom engasjerte innlegg og gode diskusjoner kom det oppfordringer fra deltakerne om at UH-nett Vest bør gripe fatt i arbeidet. Ikke minst for å løfte opp, trekke på erfaringer og fremme utdanningskvaliteten ved alle medlemsinstitusjonene.

Og nå har styret i nettverket gitt grønt lys til å gå i gang. Til høsten settes det ned en arbeidsgruppe som skal samarbeide om å utvikle og prøve ut ulike modeller for merittering av utdanningsfaglig kompetanse. Gruppen får et medlem fra hver institusjon pluss en studentrepresentant. Den skal ha med både faglige og administrative ansatte.

NOKUT-rapporten «Merittering av utdanningsfaglig kompetanse – hvor er og hvor skal vi?» skrevet av Helene Bråten og Ingvild Andersen Helseth 2017 er ett utgangspunkt for arbeidet, sammen med erfaringer fra sektoren og medlemsinstitusjonene.