Ny koordinator for Studentrådet

Fredrik Bødtker tar nye steg. Nå er han tilsatt som ny koordinator for Studentrådet i UH-nett Vest.

Bødtker har bak seg to perioder som medlem i studentrådet i nettverket.

– Jeg har sett og opplevd hvor viktig dette nettverket er for lederne i studentdemokratiene.

I tillegg har han mye erfaring som engasjert og aktiv studentpolitiker ved tidligere Høgskolen i Bergen

– Når jeg nå trer av som frikjøpt studentpolitiker var dette en spennende mulighet til å bidra med de erfaringene jeg har gjort meg.

– Alt i alt er stillingen som koordinator for studentrådet en variert og givende stilling der jeg kan bidra med kontinuitet i en tid hvor det skjer flere endringer i både nettverket og studentdemokratiene.

Fredrik Bødtker (26 år) er fra Bergen og studerer til lærer ved HVL. Han har vært leder av Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen i 1,5 år og fag- og forskningsansvarlig i Studenttinget på Vestlandet våren 2017. I UH-nett Vest har han sittet en periode som studentrepresentant i kontaktutvalget og en periode som studentrepresentant i styret.

Av prioriteringer fremover peker Fredrik på dette:

– Jeg ønsker å legge til rette for et tettere samarbeid mellom lederne i studentrådet. Mange av sakene som arbeides med lokalt blir arbeidet med – eller har vært jobbet med tidligere i andre studentdemokratier.

– Et tettere samarbeid tror jeg vil bli en ressurs for det lokale arbeidet, samtidig som det vil gi studentene en samlet stemme overfor utdanningsinstitusjonene på Vestlandet.

– For å knytte studentrådet tettere til styret og de ulike arbeidsgruppene vil jeg ha en god dialog med koordinator for UH-nett Vest, slik at studentrådet kan diskutere aktuelle problemstillinger og bidra med saker til nettverket.

– Jeg vil også være tilgjengelig for studentene i de ulike arbeidsgruppene, slik at vi får en tettere dialog på tvers av fagområdene.