NLA og VID blir assosierte medlemmer

UH-nett Vest åpner opp for assosiert medlemskap for institusjoner som har sin faglige tyngde innenfor et profesjonsfag, som lærerutdanning og helse- og sosialfagutdanning. NLA og VID kommer med som de to første.

Et assosiert medlemskap vil gi anledning til deltakelse i arbeidsgrupper og forskningsnettverk i UH-nett Vest som er relevante for den enkelte institusjon. Begge de to nye assosierte medlemmene har vært koplet på ulike deler av UH-nett Vest-arbeidet i flere år.

NLA Høgskolen har vært observatør i Arbeidsgruppen for samarbeid om lærerutdanning i mange å. Aktuelle arbeidsgrupper og forskningsnettverk for NLA er, foruten lærerutdanning, Musikknett Vest, Nettverk for nynorskforsking (her er NLA også observatør i dag), Digitalt samarbeid, Bibliotekutvalget, Studentrådet og den nye arbeidsgruppen for Merittering av utdanningsfaglig kompetanse.

VID vitenskapelig høgskole er særlig aktuell som en partner i Arbeidsgruppen for helse- og sosialfag. I tillegg vil VID kunne delta i arbeidsgruppen for Digitalt samarbeid, Bibliotekutvalget, Studentrådet og den nye arbeidsgruppen for Merittering av utdanningsfaglig kompetanse.