Mange vil ha forskningsmidler

Interessen for forskningsmidler var høy i fjor, og også i år er interessen meget god. 28 søknader konkurrerer om årets forskningsmidler i UH-nett Vest.

Samlet søknadssum utgjør kroner 6 871 77, og flest søknader kommer fra HVL.

Utdanningsforskning er det fagområdet som har flest søknader.

Søknadene vil bli behandlet i Forskningsutvalgets møte 2. november, og styret i UH-nett Vest vil gjøre de endelige tildelingene i sitt møte 22. november


Søknader 2018:

Nr Hovedsøker Prosjekttittel Samarb.inst. Søknadssum
1 Dosent Kirsten Flaten, HVL Spesialpedagogisk antologi HVL, UiB, NLA, 100 000
2 Førsteamanuensis Saeed Bikass, HVL Metal 3D printing qualification HVL + ekstern 500 000

 

3 Førsteamanuensis Siv M. Gamlemm HVO Systematisk observasjon i utdanningsforsking  

HVO, UiS, HVL + ekstern

 

219 200

4 Professor Lise B Gundersen, HVL Identifisering av biologiske markører

i skjelettmuskulatur

 

HVL, UiB, UiS + eksterne

300 000
5 Professor Grete Netteland, HVL Hvordan stemmer dagens sykepleieutdanning med forventningene i dagens helsetjeneste?  

HVL, UiB, VID + ekstern

250 000
6 Dr. Magne O. Sydnes, UiS Exploring the

Biological Power of Natural Products and Analogues

 

UiS, HVL, UiB

250 000
7 Førsteamanuensis Chunlei Lee, UiB A blockchain-based framework for secure, auditable and privacy-preserving E-health data sharing

data sharing

 

UiB, UiS, HVL + ekstern

 

200 000

8 Professor Lene Johannessen, UiB ABSENCES AND SILENCES IN FALSE FAMILIARITIES UiB, HVL, UiS, HVO 199 970
9 Professor Anne Beate Maurseth, UiB Kompilasjonens irrganger UiB, HVL, HVO, NLA 245 000
10 Professor Atle Skaftun, UiS

 

Dialog og faglighet i skolen  

UiS, UiB, HVL

250 000
11 Førsteamanuensis Stine Ekornes, HVO Psykisk helse og læringsmiljø i høyere utdanning HVO, UiA, UiS 250 000
12 Daglig leder Åsta L Einstabland, UiA Seksuell trakassering blant studenter ute i obligatorisk praksis innen

helse- og omsorgssektoren

 

UiA, UiS, HVL 283 600

 

13 Forsker Konrad Tywoniuk, UiB Western Norway Network for Nuclear Matter Research UiB, UiS, HVL 230 000
14 Førsteamanuensis Eli Kristin Aadland, HVL Forsknings-samarbeid i mat og helse HVL, UiA, UiS 250 000

 

15 Jon Hoem, HVL Robotassistert leseopplæring HVL, UiA, UiS 184 000
16 Førstelektor Magne Eikås, HVL Nav tilsette sine opplevingar av manualbruk og

detaljstyring av sosialt arbeid

HVL, HVO, UiS 250 000
17 Førsteamanuensis Eli Eikefjord, HVL MRI (mpMRI) to detect, quantify and predict prognosis of autosomal dominant

polycystic kidney disease

HVL, UiB, UiS, + ekstern 250 000
18 Førsteamanuensis Carol A Dralega, NLA Bulding networks to fill knowledge gaps within immigration research in digital era NLA, UiA, HVO 250 000

 

19 Førsteamanuensis Jerry Chun-Wei Lin, HVL The Information Mining with a Span of Fuzzy and Causality Approaches HVL, UiS, UiB 250 000

 

20 Førsteamanuensis Laila Nordstrand Berg, HVL Høyere utdanningsinstitusjoners rolle i regionsutvikling – sammenkoblet eller dekoblet? HVL, UiA, UiS 250 000
21 Professor Haci Akman, UiB Kartlegging av dansk, svensk og norsk diasporaungdoms

religiøse tilhørighet

UiB, NLA, HVO 250 000
22 Førsteamanuensis Helens Maristuen, HVL The commercialiation of grassroots food festivals

 

HVL, UiS + ekstern 250 000
23 Førsteamanuensis Elisabeth Ersvær, HVL

 

Biomarkører

for trening, restitusjon og kognitiv funksjon: Videreføring av prosjekt

HVL, UiB, UiS, UiA + ekstern 250 000

 

24 Førstelektor Turid Øvrebø, HVO Nyheter: for journalister eller folk flest?En kvalitativ studie av brukergruppers og redaksjoners valg, vurdering og verdsetting av nyheter- og aktualitetsstoff HVO, UiS, 350 000

 

25  

Høgskolelektor Yvonne Bakken, HVL

En gjenspeiling

av barnehagens verdigrunnlag i rammeplanens fagområde
Nærmiljø

og samfunn

HVL, UiA, UiB 60 000
26 Førsteamanuensis Mihaela Roxana Cimpan, UiB Development

of high-throughput biomimetic techniques to evaluate the biological effects of

nanoparticles and of magnetic fields

UiB, HVL, 250 000

 

27 Førsteamanuensis Hilde Stokvold Gundersen, HVL Fotballspillere i utvikling HVL, UiA, UiB, HVO, NLA + ekstern 250 000
røntgenunders., tester, publisering
28 Prof. Frode F. Jacobsen, HVL Kommunikasjons-teknologi

for hjemmeboende eldre med mild kognitiv svikt

HVL, UiB, UiA 250 000