Lærte mer om teknologi og nettbasert undervisning

UH-nett Vests faggruppe innen digital kompetanse var på en inspirerende studietur i Storbritannia, 19. til 22. januar. De besøke Universitetet i Edinburgh (UE) University of East London, samt teknologimessen BETT.

– Dette var veldig lærerikt. Vi møtte mange interessante personer med god erfaring og som har lykkes med å innføre fleksible løsninger som kan nå enda flere potensielle studenter, sier Martin Risvold, som representerte HSH. Han påpeker at det er viktig å knytte kontakter rundt omkring for å lære av hverandre.

– Det er viktig i en tid hvor samarbeid blir stadig viktigere. Både som følge av krav til nye løsninger, fusjonering og en revolusjonerende teknisk utvikling, som umuliggjør at man selv har bred kompetanse på alle områder.


Edinburgh er en flott by i det sørlige Skottland. Selve byen har drøyt 500 tusen innbyggere og har mye interessant historie å vise fram. Foto: Martin Risvold.

Over 50 nettbaserte masterutdanninger
Gruppa satte først kursen mot Skottland og møtte Jeff Haywood (Vice Principal of Education), som har ledet Universitetet i Edinburghs satsing på nettbaserte tilbud. De har over tolv tusen ansatte, så en av suksessfaktorene for å lykkes er å ha en kompakt ledelse som prater godt sammen. Dessuten inngår e-læring i universitetets strategiske planer.

– Alle er kjent med denne satsingen og samtlige fakulteter skal ha slike tilbud. Dessuten er nettbasert undervisning like viktig som tradisjonell virksomhet, forklarer Haywood.

Universitetet som er etablert i år 1583, tilbyr om lag 60 nettbaserte masterprogrammer og 19 MOOC (gratis kurs over nett). De er i europatoppen på dette området. Bakgrunnen for at de satset på MOOC var vulkanutbruddet på Island som gjorde at utenlandske studenter (40 prosent av studentmassen) ikke kom fram, samt utfordringer med å få visum. Dette har vært en suksess. Selv om de ikke tjener så mye på kursa, får de inn nok penger fra sertifikatene som utskrives til å dekke satsingen, samt at de ser at en andel av de som har tatt kursa senere blir fulltidsstudenter hos de.

Deres e-læringsavdeling (Technology-enhanced learning), jobber aktivt sammen med fagavdelingene, både med å foreslå løsninger, dele erfaringer og inkludere personer fra ulike avdelinger i team. De oppfordrer også ansatte til å ta nettbaserte kurs og utdanninger, både for å styrke egen kompetanse og sette seg inn i løsningene de tilbyr.


UH-nett Vests faggruppe innen digital kompetanse ved Universitetet i Edinburgh. Fra venstre:  Frode Leidland, (UiS), Atle Løkken (UiS), Karianne Omdahl (UiS), David Parmentier (HiSF), Martin Risvold (HSH), Rune Løwehr (UiS) og Jon Hoem (HiB). Foto: Jon Hoem.

Skylagring, roboter, 3D-printere og programmering
Arbeidsgruppa satte deretter kursen sørover til London, hvor de besøkte teknologi utdanningsmessen BETT, i det gigantiske messeområdet øst i London. Et av årets tema er hvordan teknologien kan hjelpe studenter å dekke sine individuelle behov. Innovasjon og koding er viktige områder. Det samme er skylagring og komplekse databaseløsninger (Big data), for enklere og tryggere drift av tjenester. Ellers ser det ut for at Microsoft og Google omfavner skolesektoren. Men hvor er Apple og hvorfor styrer de tilsynelatende unna?


Det var en mengde foredrag og utstillinger å besøke på årets BETT. Foto: Martin Risvold.

Ellers preges tiden av kostnadsbesparelse. 3D-printere, roboter og rimelige programmerbare løsninger er på full fart inn i skoler og bedrifter. BBC lanserer i disse dager en håndholdt programmerbar datamaskin med navnet Micro:bit. Over en million britiske skoleelever får i disse dager tildelt denne gratis. Merk dere også navnet Aisoy. Den spanske roboten Aisoy vil kunne sette standarden for enkle og rimelige robotløsninger til allemannseie.


Martin Risvold (HSH) lærte mye nytt om trender og nyttige løsninger, i London. Til høyre BBCs micro:bit. Foto: BBC.

Universitetet i East London satser på podcaster
Den siste dagen møtte UH-nett Vest-gruppa ansatte ved East London University i The Docklands-området, øst i London. David Parmentier (HiSF) møtte Warren Kidd på et seminar i Polen og ville gjerne høre mer om Podcast-satsingen deres og måten de jobber på.

Øst-London har opp gjennom årene hatt tradisjoner innen kunst, kultur og dans, så en del av studiene retter seg mot disse områdene. Dessuten tar de ikke skolepenger, slik at flest mulig av de lokale har råd til å studere.

– Det britiske undervisningssystemet består av en rekke skolesystemer. Både offentlige og privatdrevne Academies som er helt fristilt det offentlige. Sektoren er for tiden preget av store endringer. I England har man en kort lærerutdanning, på kun ti måneder utenom bachelorutdanning. Dersom man har en grunnutdanning og arbeidserfaring, kan man raskt få jobb. Dessverre opplever man at mange sliter med tekniske utfordringer, så også der har de opprettet en gruppe som hjelper lærerne.

Kidd prata om deres Maker Culture, hvor de tilbyr erfaringsutveksling, pedagogisk/teknisk kompetanse og rådgivning. Han har også produsert korte og faglige podcaster som raskt kan lastes opp nett, og oppfordrer studenter til å gjøre det samme i ulike sammenhenger.

– Lydopptak er kjapt å lage og du kan gjøre opptak hvor som helst, til og med på busstoppet. Det er jo så enkelt å lytte til disse. De fleste har jo utstyr som høretelefoner og telefon med seg over alt, påpeker han.

Kidd er også opptatt av at teknologien må støtte en rekke sentrale faktorer for at den skal best mulig nytte i undervisningen.


UEA har en kunnskapsavdeling hvor studenter, etablerere og næringsliv skaper nye ideer og arbeidsplasser. Foto: Martin Risvold.

Les mer om møtet med University of Edinburgh

Se video fra Bett: