Innovasjon for 100

Student Ingrid Moe Albrigtsen er ikke kvien for å ta ordet.
Student Ingrid Moe Albrigtsen er ikke kvien for å ta ordet.
HiB-rektor Ole Gunnar Søgnen kommenterer innlegget til Daniel Ras-Vidal fra Abelia.
HiB-rektor Ole Gunnar Søgnen kommenterer innlegget til Daniel Ras-Vidal fra Abelia.

Innovasjon var gjennomgangsmelodien for den åttende utgaven av Solstrand-seminaret 3.-4. mars. I overkant av 100 deltakere var på plass.

Om ikke seminaret går i retning av klare konklusjoner er det en god og skattet arena – og møteplass for debatt, kunnskap- og ideutveksling, nye samarbeid, erfaringsdeling og kulturbygging på tvers.

Gikk du glipp av seminaret? Se det igjen her på denne lenken

Programmet for seminaret finner du her

Daniel Ras-Vidal i Abelia (i midten) trakk opp til debatt. Han utfordret kunnskapsmiljøer og UH-sektoren til å kjenne sin rolle og gjøre mer for å øke graden av innovasjon. Resepten for å få til et bedre samarbeid og økt innovasjon med arbeidslivet hentet han fra suksesshistorier fra det store utland: Samlokalisering i klynger, bygge innovasjonssentre, bli partnere for åpen innovasjon, og bruk strukturer som TTO, inkubatorer. Geir Anton Johansen (HiB), Rolf Reed (UiB) og Anders Haugland (BTO) kommenterte og viste til egne erfaringer og prosjekt. Ordstyrer Troels Jacobsen (UiS).
Daniel Ras-Vidal i Abelia (i midten) trakk opp til debatt. Han utfordret kunnskapsmiljøer og UH-sektoren til å kjenne sin rolle og gjøre mer for å øke graden av innovasjon. Resepten for å få til et bedre samarbeid og økt innovasjon med arbeidslivet hentet han fra suksesshistorier fra det store utland: Samlokalisering i klynger, bygge innovasjonssentre, bli partnere for åpen innovasjon, og bruk gode strukturer som TTO og inkubatorer. Geir Anton Johansen (HiB), Rolf Reed (UiB) og Anders Haugland (BTO) kommenterte og viste til egne erfaringer og prosjekt. Ordstyrer Troels Jacobsen (UiS) til venstre.
Stig-Erik Jakobsen (HiB), student Sverre Gaupås (UiS) og Dagrunn Kyrkjebø (HISF) var alle konkrete og viste til gode opplegg for å trekke med studenter i innovasjonsaktiviteter.- Innovasjon må inn i studiene tidlig, det må inn i fagene. Ikke være oe som ligger på siden, sa UIS-student Sverre Gaupås.
Stig-Erik Jakobsen (HiB), student Sverre Gaupås (UiS) og Dagrunn Kyrkjebø (HiSF) var alle konkrete og viste til gode opplegg for å trekke med studenter i innovasjonsaktiviteter.- Innovasjon må inn i studiene tidlig, det må inn i fagene. Ikke være noe som ligger på siden, sa UiS-student Sverre Gaupås.
Peter Maassen (UiO), Marit Boyesen (UiS), Anne Lise Fimreite (UiB) og Eirik Kyrkjebø (HiSF) drøftet koplingen mellom de store universitetene og arbeidslivets utfordringer. – Vi må spørre oss hvordan vi kan hente mer ut av samfunnskontrakten. Vi har et oppdrag i den omstillingen som skjer nå, sa Anne Lise Fimreite (UiB).
Anne Lise Fimreite (UiB), Marit Boyesen (UiS), Peter Maassen (UiO)  og Eirik Kyrkjebø (HiSF) drøftet koplingen mellom de store universitetene og arbeidslivets utfordringer. – Vi må spørre oss hvordan vi kan hente mer ut av samfunnskontrakten. Vi har et oppdrag i den omstillingen som skjer nå, sa Anne Lise Fimreite (UiB).

 

TPS-prosjektet med Gerd Bjørke, Bibliotek-prosjektet med Ane Landøy og Pedagogikk-nettverket med Knust Steinar Engelsen beskrev UH-nett Vest som viktig. Gjennom korte presentasjoner fortalte de hvordan de jobber og hvilke gevinster de har fra arbeidet. - Vi trenger samarbeidet for å tilby de beste tjenestene til alle, sa Landøy.
TPS-prosjektet med Gerd Bjørke, Bibliotek-prosjektet med Ane Landøy og Pedagogikk-nettverket med Knut Steinar Engelsen beskrev UH-nett Vest som viktig. Gjennom korte presentasjoner fortalte de hvordan de jobber og hvilke gevinster de har fra arbeidet. – Vi trenger samarbeidet for å tilby de beste tjenestene til alle, sa Landøy.
Nina Broch Mathisen fra Innovasjon Norge Vest hadde avslutningsforedraget. Hun spurte om arbeidslivet og UH-sektoren snakket samme språket? Og hun listet opp flere punkt for å få til kan få til god samgang.
Nina Broch Mathisen fra Innovasjon Norge Vest hadde avslutningsforedraget. Hun spurte om arbeidslivet og UH-sektoren snakket samme språket? Hun listet opp flere punkt for å få til god og bedre samgang.