God aksjon i PPU-gruppa

Aksjonsforskning var et hovedtema på det årlige seminaret for arbeidsgruppa for PPU i Bergen 21. april.

– Professor Marit Ulvik og lektorstudent Karoline Furset fra Universitetet i Bergen innledet med temaet aksjonsforskning.

– Studieprogramansvarlig Steinar Westrheim fra HSH viste hvordan de jobber med pedagogisk utviklingsarbeid, forteller Gisle Heimly ved Høgskolen i Bergen.

Som alltid var det satt av god tid til gruppediskusjoner og erfaringsutveksling.
– Utfordringer knyttet til pedagogisk utviklingsarbeid ble tatt opp.

– Alt i alt et veldig godt seminar.

Professor Marit Ulvik i gang med presentasjonen sin.
Professor Marit Ulvik i gang med presentasjonen sin.
Det årlige seminaret er en viktig møteplass for de som jobber med PPU. Neste års seminar er allerede under planlegging!
Det årlige seminaret er en viktig møteplass for de som jobber med PPU. Neste års seminar er allerede under planlegging!

 

Steinar Westrheim fra HSH.
Steinar Westrheim fra HSH.