17 søknader om forskningsmidler

Konkurransen om forskningsmidler er langt tøffere enn tidligere. I år har UH-nett Vest fått inn 17 søknader, mot åtte i fjor.

Alle medlemsinstitusjonene i nettverket har sendt inn søknader. Flest søknader er det fra UiB, UiS og HiB. De har fire hver. HSH og HVO har to søknader hver, mens HiSF har en søknad i år.

Flest søknader er det innenfor kategori 1 (14 søkander).

Samlet søknadsbeløp er kroner 3.945.756.-

Det er arbeidsgruppen for forskningssamarbeid som skal behandle søkandene, og innstille overfor styret.
Endelig vedtak blir gjort i styremøtet i UH-nett Vest 9. november.

Her er listen over søknader:

 

Nr Hovedsøker – institusjon og navn Tittel Fagområde Partnerinst. i UHNV
1 UiS – Førsteaman. Magne Olav Sydnes Exploring the Biological Power of Tubastrine Analogues Biologi UiB
2 HiSF – Førsteaman. Ove Oklevik Verknad av båt, design og miljøimage på båtturistar sine opplevingar Tverrfaglig HSH
3 UiS – Dr. Sarah Hean Identifying the common training needs of professionals engaged in interagency collaborative working surrounding the rehabilitation of mentally ill offenders in Norway and the UK. Sosialfag UiB
4 UiB – Professor Lars Nyre Regional styrking av EU-prosjektet INJECT, med vekt på datavisualisering av journalistikk Mediefag HVO
5 UiB – Professor Barbara Wasson iComPAss Fysio Tverrfaglig HiSF
6 UiB – Professor Eva Gjengedal Brukernes oppfatning av medvirkning i forskning Helsefag HiB, HiSF
7 HSH – Førsteamanuensis Oded Ben-Horin ART@CREATIONS Tverrfaglig HVO, UiB, UiS, HSH
8 HiB – Senterleder Stig-Erik Jakobsen European Marine Biological Research Infrastructure Cluster to Promote the Blue Bioeconomy (EMBRIC) Marin forskning og innovasjon UiB
9 HSH – Førsteamanuensis Kari Holdhus Dialogbaserte skolekonserter (DiSko) Musikk/pedagogikk

 

UiB, UiS
10 HiB – Førsteamanuensis Randi Neteland Språksamlingane i masteroppgaver Norsk HVO, UiB
11 HiB – Professor Marit Graue Persontilpasset oppfølging og livsstils-intervensjoner i et folkehelseperspektiv Helsefag HiSF, UiB
12 HVO – Professor Kåre Heggen Barnevernsprosjektet Barnevern UiB, HiB, HiSF
13 HVO – Førsteamanuensis Ivar John Erdal Situert teknologi: Formidling, oppleving og journalistikk Mediefag UiB, HiB
14 HiB – Førsteamanuensis Elisabeth Ersvær Biomarkører for trening, restitusjon og kognitiv funksjon Biomedisin HiSF, UiB
15 UiS – Professor Martin Gulbrandsen Sheaves on abelian varieties Matematikk UiB
16 UiS – Professor Siv Oltedal Familiebasert arbeid i norsk velferdsregime Sosialfag UiB, HiB
17 UiB – Førsteamanuensis Michaela Cimpan Development of biomimetic non-invasive techniques for evaluating the biological effects of nanoparticles Biomedisin HiB