Ny start for arbeidsgruppen for lærerutdanning

Etter en periode med litt lavere aktivitet er det nå ny god kraft i arbeidsgruppen for samarbeid om lærerutdanning.

Sist uke var det møte i Bergen med flere saker på kjøreplanen.

Som kjent har gruppen «tatt det litt med ro» de siste månedene, blant annet på grunn av fusjonsprosessen i HVL.

I revitaliserings-møtet ble det gitt statusrapporter om studentopptak og rekruttering av vitenskapelig personale ved de ulike lærestedene, oppfølging av Stortingsmeldinga «Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i skolen» ved institusjonene, og erfaringer fra arbeidet med etablering av partnerskoler.

Elaine Munthe fra UiS går inn som leder av arbeidsgruppen i 2018, og det er lagt opp til møter 24. januar på HVL i Bergen og 20. mars på Solstrand. Gruppen ser for øvrig frem til å få Universitetet i Agder med på laget.

For 2018 ser gruppen for seg å arbeide videre med spørsmål omkring:

  • Prosesskompetanse på EVU
  • Reakkreditering og tilsyn 2019 for Grunnskolelærerutdanningene
  • Utfordringer knyttet til egenbetaling vs gratisprinsippet
  • Forholdet til Statped
  • Mulighetene som ligger i språksamlingene når det gjelder mastergradsarbeid
Samspill om lærerutdanning: Fra venstre Arne Myklebust (Dekan HVO), Sigurd Sandvold (HVL, nærregion Stord/Haugesund), Asle Holthe (Dekan HVL) og Elaine Munthe (Dekan UiS). Medlemmene fra UiB og NLA hadde meldt forfall til møtet.