Lanserer kompetanseprogram for studieprogramledere i lærerutdanningene

Å være studieprogramleder er en omfattende jobb. Nå tar UH-nett Vest grep for å styrke rollen. I slutten av november setter 25 studieprogramledere fra lærerutdanningene i UH-nett Vest seg på skolebenken for å bli bedre faglige ledere.

Prodekan for utdanning ved fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett i HVL, Gunn Haraldseid, er med i arbeidsgruppen som har jobbet fram kompetansetilbudet. Hun forteller at dette er en satsing som styret og arbeidsgruppen for samarbeid om lærerutdanning har prioritert.

Det vil bli deltakere med både fra grunnskolelærerutdanningene, barnehagelærerutdanningene, lektorutdanningene og i fra praktisk-pedagogisk utdanning.

Det er lagt opp til fem 2-dagerssamlinger med følgende tema:

  • Lederrollen og kvalitetsarbeid
  • Profesjonsfaglig digital kompetanse
  • Praksis og praksissamarbeid
  • Internasjonalisering og mobilitet
  • FoU i lærerutdanningene

Haraldseid sier at målet er at deltakerne skal kunne bruke kompetanseprogrammet i forbindelse med søknader om opprykk eller andre meritteringsordninger.