Rektorskolen

Dette er et nasjonalt utdanningstilbud for rektorer. Det er Universitetet i Bergen, Institutt for pedagogikk, som er hovedansvarlig for studietilbudet. Studiet teller 30 studiepoeng og er på deltid over to år.

Det første kullet startet opp i oktober 2009, og ble avsluttet i november 2010. Kull 2 startet opp i november 2010. Kull 3 og 4 startet høsten 2011 med to grupper, i Bergen og Førde. Kull 4 og 5 startet høsten 2012 i Førde og Knarvik. Kull 6 og 7 startet høsten 2013, ett på Voss og ett i Haugesund. Høsten 2014 starter vi ett kull på 40 studenter i Bergen.

Mer informasjon om Utdanningsdirektorartets nasjonale utdanningstilbud for rektorer og søknadsprosedyrer

 

Mastergradsstudium

De samarbeidende universitet og høyskoler har seks ulike mastergradsstudium, som det nasjonale utdanningstilbudet på en fleksibel måte kan innarbeides som en modul (30 studiepoeng) i. Disse masterstudiene er:

Mastergrad i pedagogikk, ved Universitetet i Bergen

Masterprogram i pedagogikk, IKT-basert ved Universitetet i Bergen

Mastergrad i organisasjon og leiing, ved Høgskulen i Sogn og Fjordane

Mastergrad i pedagogikk, ved Norsk Lærarakademi

Mastergrad i IKT og læring, ved Høgskolen Stord/Haugesund

Mastergrad i Samfunnsplanlegging og leiing, ved Høgskulen i Volda

Studentene søker da opptak ved en av de nevnte institusjonene, og konkurrerer om plass på lik linje med andre studenter når de ellers oppfyller de formelle kravene til studiet.

På grunnlag av masterstudiene kan aktuelle kandidater også søke å kvalifisere seg for doktorgradsstudium ved Universitetet i Bergen

 

Administrasjon – kontaktinformasjon

Administrativ ansvarlig:

Seniorkonsulent Heidi Stenseth
Epost: heidi.stenseth@hisf.no
Telefon: 57 67 60 13

Her finner du mer informasjon om Nasjonalt utdanningstilbud for rektorer generelt og søknadsprosedyrer spesielt