Lærerutdanning

Lærerutdanning er et felles satsingsfelt innen nettverket. Arbeidsgruppen har sin handlingsplan for samarbeidet og arbeidsdeling mellom institusjonene. NLA har vært invitert med i flere møter.

Medlemmer:

Wiggo Hustad – HSF
E-post wiggo.hustad@hisf.no

Arne Myklebust – HVO (leder)
E-post: Arne.Myklebust@hivolda.no

Asle Holthe – HiB
E-post: asle.holthe@hib.no

Sigurd Sandvold – HSH
E-post: Sigurd.Sandvold@hsh.no


Endre Brunstad- UiB
E-post: endre.brunstad@lle.uib.no

Elaine Munthe- UiS
E-post: elaine.munthe@uis.no