PPU

I denne arbeidsgruppen møtes ressurspersoner på de ulike institusjonene til årlige faglige seminarer for erfaringsutveksling og tverrfaglig samarbeid. Tema for de foregående seminarene har vært:

2015: Praksis i lærerutdanningene

2016: Aksjonsforskning og Pedagogisk utviklingsarbeid

2017 FoU-arbeid for faglig ansatte i PPU

Neste seminar holdes mandag 4. mars 2019 i Bergen.  Tema blir bl.a. «Pedagogikk og fagdidaktikk – integrert eller rollefordeling?»  og «Hvordan vurdere lærerkompetanse?» Nærmere informasjon om program og påmelding kommer.

 

Arbeidsgruppen: