PPU

I denne arbeidsgruppen møtes ressurspersoner ved de ulike institusjonene til årlige faglige seminarer for erfaringsutveksling og tverrfaglig samarbeid.

Tema for de foregående seminarene har vært:

  • 2015: Praksis i lærerutdanningene
  • 2016: Aksjonsforskning og Pedagogisk utviklingsarbeid
  • 2017 FoU-arbeid for faglig ansatte i PPU

I 2018 ble det ikke holdt seminar. Arbeidsgruppen planlegger nytt seminar i 2019 med tema  «Pedagogikk og fagdidaktikk – integrert eller rollefordeling?»  og «Hvordan vurdere lærerkompetanse?»

Nærmere informasjon om program og påmelding kommer.

Arbeidsgruppen: