Fagligle aktiviteter 2009-2011

Faglige aktiviteter i UHNett Vest Bibliotek i perioden 2009-2011

Bibliotekgruppen i UHNett Vest ble opprettet i 2009 og har hatt tre prioriterte samarbeidsområder:

  1. Regionale lisenser for e-informasjonsressurser (vitenskapelige databaser, e-tidsskriftspakker)
  2. Utredning og tilgang til e-bøker
  3. Undervisning og veiledning for å utvikle studenter og vitenskapelige ansattes informasjonskompetanse
  1. Samarbeid om regionale lisenser for e-informasjonsressurser

Prosjektet Regionalt konsortium for e-ressurser hadde som mål å få til lisenser som brøt med den mer tradisjonelle site-license-modellen. Vi fikk til regionale lisenser for UH-bibliotekene fra to leverandører: EBSCO for databasen CINAHL Full Text (sykepleie/medisin) og Springer for deler av deres e-bokpakker. Prosjektet gjorde det mulig å utvide databaseutvalget ved bibliotekene med relevante ressurser og det gav oss bedre kunnskap om krav fra leverandører.

  1. Samarbeid om utredning og tilgang til e-bøker

En utredningsgruppe med representanter fra alle samarbeidsinstitusjoner utarbeidet rapporten E-bøker i norske universiteter og høgskoler : status og utfordringer. Rapporten gir en oppdatert status for e-bokinnkjøp og –bruk i fag- og forskningsbiblioteker, med vekt på erfaringer som er gjort.

Et seminar om e-bøker ble arrangert ved Universitet i Bergen 09.05.2011: Fra p-bøker via e-bøker til i-bøker? E-bøker i akademia (http://laj7xptz6ktnkl8h.prev.site/index.php?action=post&id=103). Seminaret fokuserte på de ulike utfordringene man møter når e-bøker introduseres for fullt i høyere utdanning i Norge. Arrangementet belyste utfordringene fra flere vinkler (bibliotekaren, forleggeren, fagbokforfatteren, læreren, forskeren).

Det ble i tillegg kjøpt inn flere lesebrett og iPader som utprøves i bibliotekene. Utprøvingen gir oss nyttig kompetanse i forbindelse med utvikling av bibliotektjenester og tilgjengeliggjøring av elektroniske ressurser.

3. Samarbeid om undervisning og veiledning i informasjonskompetanse

Verkstedet Information Literacy Strategy Development ble arrangert i Bergen 5. og 6. november 2009. Det ble ledet av Prof. Sheila Corrall og Barbara Sen fra Universityof Sheffield, Department of Information Studies, internasjonalt kjent innen feltet strategisk utvikling og ledelse innan bibliotekvirksomhet. Det var 28 deltakarer fra bibliotekene ved medlemsinstitusjonene. Deltakerne brukte ulike strategiske verktøy for å vurdere utfordringer innen integrering av informasjonskompetanse i egne institusjoner.

Et seminar om Bachelor- og masteroppgaver og rettigheter til viderebruk av bilder og illustrasjonsmateriale (http://laj7xptz6ktnkl8h.prev.site/index.php?action=post&id=134) ble arrangert ved Høgskolen i Bergen 31.10.2011 med deltakere  fra alle samarbeidsinstitusjonene.