Kjempetur til University of Twente

Studentrådet i UH-nett Vest reiser ut for å hente hjem ny og aktuell kunnskap om studententreprenørskap og innovasjon.

– Studieturen til Twente nå i mars kom i stand etter anbefalinger fra studentorganisasjonen i Stavanger. De var på en studietur dit for ett år siden og anbefalte dette som et reisemål rundt temaet studententreprenørskap og innovasjon. Ett område som vi i UH-nett Vest har jobbet mye med, forteller avtroppende studentrådskoordinator Anders Veggeland i UH-nett Vest.

Med litt forfall ble det han og Knut Almås Anfinset (HiSF/HVL) og Magne Bartlett (UiS) som dro på studieturen til Nederland.

Stor campus
På forhånd hadde de rigget et stramt program sammen med studentunionen ved universitetet i Twente. Det begynte med omvisning på campus.

Stor campus

– Det tok nærmere to timer å gå rundt på campus, som blant annet inneholdt 3000 studentboliger, svømmebasseng, fotballbaner, volleyballbaner, idrettshaller og en rekke andre kulturelle tilbud til studentene. Vi gikk også gjennom to av fakultetsbygningene før vi avsluttet dagen med en lengre samtale med styret i studentunionen på deres kontorer.

Tett kopling

Dag to startet på Kennispark, som er senteret for innovasjon og entreprenørskap.

– Senteret er eid av Universitetet, «Høgskolen» i byen, kommunen og «fylket». Senteret er nå relansert under navnet «Novel-T» og ambisjonen er å være best på området i Europa.

På Kennispark møtte trioen fra UH-nett Vest studentunionens kontaktperson opp mot senteret.

– Han viste oss rundt i lokalene før vi hadde et times langt møte med fire ansatte. En med administrativt ansvar, en med oppfølgingsansvar for nye startups, en student som var ansatt i et mindre engasjement og en advokat ansatt på universitetet, som blant annet hadde som oppgave å gi råd til start ups i kritiske faser.

– Senteret hadde arbeidsområder for startups som var tatt inn i inkubatoren, kontorer til bedrifter som var utviklet i, eller i tilknytning til senteret og åpne arbeidsområder for studenter som ønsket å utfolde seg med sine prosjekter.

Gjennomgående tema
Neste stopp var det virtuelle virkelighetslaboratoriet.

– Her fikk vi først en gjennomgang av hvordan de tenkte når de brukte utstyret, hva var meningen med å simulere det utvalgte prosjektet, hvilket av verktøyene skulle tas i bruk. Hvordan kan vi gi brukeren en reell opplevelse og medvirkning i prosjektet?

Laboratoriet bestod av en rekke datamaskiner, med skjermer i alle mulige størrelser, 3-D briller og kontroller som var koblet opp på ulike måter for å gi brukeren (studenten, forskeren, bedrifter og andre) ulike tilnærminger til å løse de problemene de kom med til laben. Vi fikk se noen av simuleringene som var konstruert med bedrifter.

– Både den virtuelle virkelighetslaben og Kennispark ga et klart inntrykk av hvor gjennomsyret Universitetet var av tanker om innovasjon og entrepenørskap.

Verdens største
– Utover dagen spiste vi med studentene som om to måneder skal arrangere verdens største «student tenketank». Hvor studenter samles fra hele Nederland og arbeider i grupper for å løse bedriftscaser og konkurrere om å vinne frem med sin ide.

– På ettermiddagen tok studentunionen oss med på sykkeltur til Bryggeriet til Grolsch. Her fikk vi se bryggeprosessen, og oppleve en fabrikk som produserer 1,7 millioner liter øl hver dag. For øvrig den eneste fabrikken i verden som produserer Grolsch med sine karakteristiske «swingtop-korker».

– Studentunionens styre inviterte oss hjem på middag. Her fikk vi oppleve et nederlandsk bofelleskap, med en tre retters meny på studentbudsjett.

Bedriftsdag på plenen
Den siste dagen startet med et lengre møte med studentenes universitetsstyrerepresentanter.

– De har en ulik modell enn det vi er vant med i Norge. Med 9 studenter og 9 ansatte i en komite, under «Excecutive Board» bestående av rektor, direktør og en til. Det var interessant å se på hva slags saker de arbeidet med, og hvordan de reagerte og diskuterte saker som automatisk begrunnelse, kvalitet på tilbakemeldinger og skolepenger for internasjonale studenter.

Denne dagen var det også bedriftsdag på campus.

– En av de større plenene på campus var dekket i et stort messetelt, fylt av bedrifter på stands som ønsket å rekruttere studenter fra relevante utdanninger. Både størrelsen og profesjonaliteten knyttet til arrangementet var imponerende, og dette var også arrangert av en komite bestående av studenter.

Godt innblikk
Besøket ble avsluttet med en omvisning på studenthuset.

– Her var vi innom en lavterskel studentinkubator. I motsetning til Kennispark var denne organisert i større grad på frivillighet og nærhet til studentene. Her hadde også studentene satt av store beløp og et system der studentunionen selv investerte i gode «startups». I denne ordningen gikk private støttespillere inn og matchet beløpet i investeringsfondet som var tilgjengelig. Her var det en startup som hadde klart å komme seg på markedet, men hadde møtt på andre problemer i produksjon og leveringsfasen. Å prate med personene i dette firmaet ga et godt innblikk i hva som kan dukke opp av uforutsette problemer.

– Under avslutningslunsjen fikk vi også møte en svensk delegasjon fra regionen rundt Linkøping. Her var både offentlige ansatte, studenter, vitenskapelig ansatte og kommunen med for å se på mye av det samme som vi gjorde.

Anders Veggeland oppsummerer besøket slik:
– Universitetet i Twente gjør veldig mye spennende arbeid når det kommer til Innovasjon og entreprenørskap og vi anbefaler flere å ta en studietur for å se på både fasilitetene og kulturen som er bygget opp over mange år.