God samling om samlingsutvikling

Biblioteksamarbeidet er lærerikt og effektivt. Sist uke var det klart for et todagers-møte i Haugesund med samlingsutvikling som tema. – Det er svært sjelden at det arrangeres kurs eller seminarer om dette, selv om det en kjerneaktivitet i bibliotekene, forteller bibliotekleder Marianne Nesbjørg Tvedt i HSH. Hun var vertskap for møtet.

Samlingsutvikling innbefatter planlegging, evaluering, innkjøp, kassering, fjernlån og formidling.

– Vi konsentrerte oss om de fysiske samlingene som tidsskrift og bøker. Vi har nok mest fokus på kassering, og på samlingen delte vi erfaringer med hverandre om hvordan man foretar kasseringen i de enkelte samlingene/bibliotekene og hvilke kriterier vi legger til grunn når vi kasserer bøker og tidsskrifter, sier Nesbjørg Tvedt.

– Det ble også tid til å dele erfaringer om innkjøpspraksis ved de ulike bibliotekene.

På programmet i Haugesund var det også en workshop.

– Ellen Solvik fra UiB ledet en workshop der hun viste mulighetene for å hente ut statistikk fra det nye felles biblioteksystemet; Alma.

– Vi hadde også med Jannicke Røgler fra Buskerud fylkesbibliotek som ekstern foredragsholder. Hun leder den såkalte Buskerudgeriljaen, som har fokus på hvordan man kan skape en systematisk og kunnskapsbasert kasseringspraksis i norske bibliotek.

Alle institusjonene i UH-nett Vest var representerte på bibliotekmøtet i Haugesund.

– Deltakerne ga uttrykk for at de følte seg inspirerte til å dra hjem og rydde i samlingene sine, oppsummerer Marianne Nesbjørg Tvedt.

Sterkt lag: Terje Blåsternes (UiS), Bente Hatlevold (HiSF), Bente Gunn Lien (HVO), Nora Lile (HiSF), Ingeborg H. Malkenes (HSH), Ingunn Rødland (UiB), Kari Elin Røyrane (HiB), Ellen Solvik (UiB), Else Sauge Torpe (UiS), Henriette Hafsaas Tsakos (HVO), Toril Tveit(HiB), Irene Waage (HSH) , Marianne Nesbjørg Tevdt (HSH).
Sterkt lag: Terje Blåsternes (UiS), Bente Hatlevold (HiSF), Bente Gunn Lien (HVO), Nora Lile (HiSF), Ingeborg H. Malkenes (HSH), Ingunn Rødland (UiB), Kari Elin Røyrane (HiB), Ellen Solvik (UiB), Else Sauge Torpe (UiS), Henriette Hafsaas Tsakos (HVO), Toril Tveit(HiB), Irene Waage (HSH) og  Marianne Nesbjørg Tevdt (HSH).