Tekno Vest

Arbeidgruppen TeknoVest betsår av:

  • Geir Anton Johansen, HVL (leder)
  • Øyvind Frette, UiB
  • Nina Karin Wahlund, SKSK
  • Tom V. Nilsen, UiA
  • Øystein B. Lund, UiS
  • Philip Jamissen, Studentrådet

I tillegg til FoU- og utdanningssamarbeid arbeider gruppen spesielt med innovasjon i samhandling med næringsnettverk og offentlig sektor/ virkemiddelapparatet. Innen utdanning er mastergradssamabeid og eLæring prioritert.

Nettverket har sin egen nettside