Forskningsgrupper

Forskningsområdene i nettverket er organisert gjennom forskningsgrupper med egne ledere.

I tillegg er det en overordnet arbeidsgruppe i nettverket – se under. Denne arbeidsgruppen består av FoU-ledere ved alle institusjonene. De har et overordnet perspektiv på FoU-arbeidet i UH-nett Vest, og organiserer den årlige Solstrand-konferansen og innstiller til styret når det gjelder tildeling av forskningsmidler.

Forskningsutvalget:

  • Christen Soleim (UiB)
  • Troels G. Jacobsen (UiS)
  • Eirin Fausa Pettersen (HVL)
  • Henriette Hafsaas (HVO)
  • Simone Katharina Heinz (UiA)
  • Bård Mæland (VID)

Utvalget vurderer og gir tilråding til styret alle søknader om midler til forskningssamarbeid innenfor UH-nett Vest, og er ansvarlig for det faglige opplegget i forbindelse med det årlige Solstrand-seminaret til UH-nett Vest.

Forskningsgruppene:

Arbeidsgruppa for pedagogikk, fagdidaktikk og ledelse ble lagt ned våren 2017. Du finner informasjon om arbeidet i den gruppa i «arkiv-sidene» våres.

Arkiv

Arbeidsgruppen la våren 2009 fram sin tiltaksplan

Forskningsmidler

Siden starten har UH-nett Vest lyst ut og fordelt forskningsmidler.

Her er en oversikt over prosjekter som har fått støtte

Insentivmidler for 2008 finner du her.

Insentivmidler for 2009 ble fordelt slik

Insentivmidler for 2010 ble fordelt slik

SAK-midler for 2011 ble fordelt slik

SAK-midler for 2012 ble fordelt slik

Rest-SAK midler for 2012 ble fordelt slik slik

SAK-midler for 2014 ble fordelt slik

Midler for 2015 ble fordelt slik

Midler for 2016 ble fordelt slik

Midler for 2017 ble fordelt i to runder:
* Runde 1
* Runde 2