Musikk

Musikknett Vest er en forskningsgruppe som har eksistert siden starten av nettverket. Vi har vår egen forskerskole Grieg Research School in Interdisciplinary Music Studies.

Følgende institusjoner er med i forskergruppen:

• Høgskolen i Volda
• Ole Bull akademiet
• Griegakademiet, Universitetet i Bergen
• NLA høgskolen i Bergen
• Universitetet i Stavanger
• Høgskulen på Vestlandet

 

Leder av forskningsgruppen:

Musikknett Vest har sin egen nettside