IKT og medier

Forskningsnettverket IKT og medier i UH-nett Vest har som mål å knytte forbindelser mellom fagområder som tradisjonelt ikke står nær hverandre, fra humaniora, via samfunnsfag og informasjonsvitenskap til ren informatikk.

Institusjonene i UH-nett Vest har her både bredde- og spisskompetanser, som på ulike måter kan berike feltet IKT og medier. Fagmiljøene ved institusjonene har en rekke pågående forsknings- og utviklingsprosjekter, og nettverket ønsker å bidra til å utvikle dette videre gjennom å utnytte kompetansen på tvers av fagmiljøene.

Vestlandet har et særpreg som kan reflekteres i forskingsprosjekter innenfor IKT og medier. Kyst, fjorder og fjell er en konstant utfordring, også teknologisk. Selv om regionen har stor velstand står vi ovenfor betydelige omstillinger, endringer som kan støttes av forbedringer knyttet til kommunikasjon og identitet.

Samspillet mellom det virtuelle og fysiske kan og bør utnyttes til utvikling av originale forskingsprosjekt innenfor UH-nett Vest. Forskning og utvikling innebærer alltid et samspill mellom teknologi og praksis, en vekselvirkning der forbedringer av praksis kan skje gjennom ny teknologi, og utvikling av teknologi skjer gjennom erfaringer fra praksis. Forskerne styrer denne dynamiske prosessen gjennom de metodene som blir tatt i bruk.

Våre fagmiljø er preget av et rikt tilfang av ulike metoder der en tar i bruk kvantitative og kvalitative tilnærminger, designforsking, tekstanalyser og andre metoder for å utvikle og forstå teknologien og bruken i reelle situasjoner.

Nettverket ledes av: