Aktiviteter

Her presenterer vi ulike aktiviter og prosjekter i biblioteksamarbeidet:

Prosjekt På Tvers – regional tilgang til forskningsressurser

Det er problem med manglende tilgang til digital, vitenskapelig litteratur for små forskningsmiljø som ikke er tilknyttet bibliotek i norsk universitets- eller høgskolesektor. Prosjektet har prøvd å finne fleksible modeller for hvordan behovet for tilgang kan løses. Prosjektet ble initiert av biblioteksamarbeidet, og har vart i nærmere sju år. Den endelige prosjektrapporten ble godkjent av styret i UH-Nett Vest i januar 2019.

Her finner du rapporten: PåTversFase3prosjektrapport (pdf)

Se også kronikk i Khrono – april 2019

Studietur til København og Alnarp

Biblioteksamarbeidet var på studietur til København 29.-31. oktober 2018. Vi besøkte Digital Social lab ved Samfundsvidenskabelige Fakultet for å se hvordan de involverer studentene. Vi besøkte Københavns Universitetsbibliotek/Det Kongelige bibliotek for å høre om erfaringer med organisering på tvers av landet. Vi fikk også høre om deres arbeid med Open Access. Vi fikk høre om Open Science, Data Management og forskerstøtte på Danmarks tekniske informasjonssenters bibliotek. Siste dagen besøkte vi Sveriges Landbruksuniversitet i Alnarp, der vi fikk høre om muligheter og utfordringer med organisering på tvers av landet.

Her finner du rapporten fra Studieturen

Verksted i bruk av «Library UX»

UH-Nett Vest biblioteksamarbeid inviterte bibliotekansatte til verksted i bruk av nye metoder og verktøy gjennom «Library UX», som er tjenesteutvikling med fokus på brukeropplevelse i biblioteket. Verkstedet ble holdt i Bergen 23.-24. januar 2019 med trettifem deltakere fra bibliotekene i UH-Nett Vest. Kursholdere var tre kolleger fra Universitetsbiblioteket i Oslo.

Her finner du rapporten fra verkstedet