Prosjekter

Prosjekt På Tvers – regional tilgang til forskningsressurser

Det er problem med manglende tilgang til digital, vitenskapelig litteratur for små forskningsmiljø som ikke er tilknyttet bibliotek i norsk universitets- eller høgskolesektor. Prosjektet har prøvd å finne fleksible modeller for hvordan behovet for tilgang kan løses. Prosjektet ble initiert av biblioteksamarbeidet, og har vart i nærmere sju år. Den endelige prosjektrapporten ble godkjent av styret i UH-Nett Vest i januar 2019.

Her finner du rapporten: PåTversFase3prosjektrapport (pdf)