Prosjekter

Prosjekt På Tvers – regional tilgang til forskningsressurser

Prosjektets endelige mål er å oppnå mer fleksible modeller for lisensavtaler med utgivere og agenter som gjør at avtalene ved UH-institusjonene skal kunne gi åpning for at andre institusjoner/personer enn egne ansatte og studenter inkluderes i avtalene. Det kan f. eks være samarbeidende forskningsinstitutter, helseforetak, enkeltansatte i statlige, kommunale og fylkeskommunale organisasjoner, samt andre som har et mer begrenset behov (tid eller omfang) for tilgang til e-ressurser.

Mer informasjon om prosjektet.

Samarbeid med studentrådet i UH-nett vest: Open Access

Bibliotekgruppen mener det kan være fornuftig å konsentrere samarbeidet med studentene om følgende områder, (hentet fra studentrådets utkast til vedtak om OA):
Digital tilgjengeliggjøring av studentoppgaver
Innarbeide relevante punkter fra St. mld. 18 om forskning
Jobbe for at institusjonene utarbeider policy om OA
Drøfte krav om OA-fond på institusjonene

Referansehåndtering ”and beyond”:
Vi diskuterte muligheten for å se på referansehåndtering i et større perspektiv, for eksempel knyttet til sosiale medier for nettverksbygging og profilering av forskning og forskere. Vi ser også at det kan være behov for en EndNote workshop, både for å dele erfaringer og for å skape et nettverk for senere erfaringsutveksling.

PDA (Patron Driven Acquisitions):
HiSF, HVO, HiB og HSH har et ønske om å samarbeide om oppstart av PDA. UiB har lang erfaring med dette og HiB jobber også med dette.