Grunnskolelærerutdanning

Lærerutdanning har vært et satsingsfelt innen nettverket, og NLA har vært trukket inn i arbeidet fra starten av. Arbeidsgruppen består av dekanene og hadde særlig stor aktivitet de første årene.

Våren 2009 la den fram sin tiltaksplan

Gruppen fikk i 2008 kr. 250.000 i insentivmidler fra styret i UH-nett Vest for å utvikle en felles søknad om å opprette en videreutdanning i skoleledelse (Nasjonalt utdanningsprosjekt for rektorer på 30 stp). Søknad ble sendt i februar 2009 – og ble innvilget.

I de første årene arrangerte arbeidsgruppen store konferanser:

De siste årene har aktiviteten i nettverket vært mindre grunnet struktursaken, men det har vært jevnlige møter der utvikling av ny femårig grunnskolelærerutdanning har vært hovedtema blant dekanene.

Leder for arbeidsgruppen

Arne Myklebust – HVO
E-post: Arne.Myklebust@hivolda.no

Share on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter