Tekno Vest

Arbeidgruppen TeknoVest betsår av:

  • Stein Joar Hegland – HVL
  • Ellen Krätzig-Berle – Sjøkrigsskolen
  • Øyvind Frette – UiB
  • Geir Anton Johansen – HVL(leder)
  • Anne Robbestad – HVL
  • Øystein Lund Bø – UiS
  • Tom Viggo Nilsen – UiA
  • Bjørn Olav Østeby (student) – HVL

I tillegg til FoU- og utdanningssamarbeid arbeider gruppen spesielt med innovasjon i samhandling med næringsnettverk og offentlig sektor/ virkemiddelapparatet. Innen utdanning er mastergradssamabeid og eLæring prioritert.

Nettverket har sin egen nettside

Share on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter