Undervisningsgrupper

Nettverket har ulike arbeidsgrupper knyttet til undervisning.

For tiden er følgende grupper i gang:

  • Arbeidsgruppen for merittering av utdanning
  • Digitalt samarbeid
  • PPU

Arbeidsgruppa «Tverrprofesjonell samarbeidslæring (TPS)» var i aktivitet i perioden 2014-17. Høgskulen i Volda har etter prosjektperioden tatt på seg å drive arbeidet videre i samarbeid med de andre aktørene i nettverket. Du finner informasjon om arbeidet i den gruppa i «arkiv-sidene» våres.