Profesjonsutdanninger

UH-nett Vest hadde ved starten i 2008 en sterk satsning på lærerutdanning; etterhvert grunnskolelærerutdanning og barnehagelærerutdanning. Dette var egne prosjekt hvor andre institusjoner utenom nettverket (NLA) også ble trukket aktivt med i arbeidet. Prosjektene fikk egne SAK-midler fra departementet i en periode.

Disse prosjektene er nå avsluttet. Du finner mer informasjon om prosjektene under menypunktet Arkiv