RespMath

Forskningsprosjektet Responsive pedagogy in Mathematics (RespMath) dreier seg om at matematikklærere i ungdomsskolen blir enda bedre til å gi tilbakemeldinger i faget som elevene faktisk lærer av.  Dette dreier seg om at elevene læres opp til å gi viktig og presis informasjon til læreren om hva de trenger hjelp til og om at lærerne bruker denne informasjon de får fra elevene til å endre undervisningen slik at den treffer elevenes behov bedre. Vi velger å kalle dette for interaktiv undervisning.

 

Respmath er et nettverksprosjekt innenfor UH-nett Vest mellom Universitetet i Bergen og høgskolene Stord/Haugesund (prosjekteier), Volda og Sogn og Fjordane.

 

Prosjektdeltakere

Professor Knut Steinar Engelsen (HSH, prosjektleder)

Professor Kari Smith (UiB, forskningsleder)

1. amanuensis Frode Olav Haara (HiSF, intervensjonsleder)

1. amanuensis Siv Måseidvåg Gamlem (HVO, post.doc.)

1. amanuensis Ingrid Helleve (UiB)

1. amanuensis Anne Kristin Rønsen (HSH)

1. amanuensis Ann Karin Sandal (HiSF)

 

Webadresse for prosjektet:  http://prosjektsider.hsh.no/respmath/

Følg oss på Facebook:  https://www.facebook.com/RespMath/

Følg oss på Twitter: @RespMath