Pågående og fremtidige aktiviteter

RespMath

Forskningsprosjektet Responsive pedagogy in Mathematics (RespMath) dreier seg om at matematikklærere i ungdomsskolen blir enda bedre til å gi tilbakemeldinger i faget som elevene faktisk lærer av.  Dette dreier seg om at elevene læres opp til å gi viktig og presis informasjon til læreren om hva de trenger hjelp til og om at lærerne bruker denne informasjon de får fra elevene til å endre undervisningen slik at den treffer elevenes behov bedre. Vi velger å kalle dette for interaktiv undervisning.

 

Respmath er et nettverksprosjekt innenfor UH-nett Vest mellom Universitetet i Bergen og høgskolene Stord/Haugesund (prosjekteier), Volda og Sogn og Fjordane. Prosjektdeltakere: professor Knut Steinar Engelsen (prosjektleder)  professor Kari Smith (forsknings- leder), 1. amanuensis Frode Olav Haara (intervensjonsleder), 1. amanuensis Siv Måseidvåg Gamlem (postdoc), 1. amanuensis  Ingrid Helleve, høgskolelektor Anne Kristin Rønsen og høg- skolelektor Ann Karin Sandal.

 

Webadresse for prosjektet:  http://prosjektsider.hsh.no/respmath/

Følg oss på Facebook:  https://www.facebook.com/RespMath/