Organisering

Styret

Styret for nettverket består av de seks rektorene ved institusjonene. Direktørene møter med tale og forslagsrett.

Ole-Gunnar Søgnen, Høgskolen i Bergen
Tlf: +47 55 58 76 07
E-post: ole-gunnar.sognen@hib.no

Rasmus Stokke, Høgskulen i Sogn og Fjordane  
Tlf: +47 56 67 60
E-post: rasmus.stokke@hisf.no

Liv Reidun Grimstvedt, Høgskolen Stord/Haugesund
Tlf: +47 957 22 714
E-post: liv.grimstvedt@hsh.no

Dag Rune Olsen, Universitetet i Bergen (Styreleder)
Tlf: +47 55 58 20 02 / +47 93 08 58 81
E-post: rektor@rektor.uib.no

Johann Roppen, Høgskulen i Volda
Tlf +47 70 07 52 09
E-post jr@hivolda.no

Marit Boyesen, Universitetet i Stavanger
Tlf. +47 51 83 30 02
E-post: marit.boyesen@uis.no

Koordinator

Lars Helge Nilsen
Tlf: + 47 55 58 49 78
E-post:  lars.nilsen@uib.no

Webredaktør

Svein Ove Eikenes
Tlf: + 47 53 49 14 13
E-post: soe@hsh.no

Kontaktutvalg

Kontaktutvalgets medlemmer er ansvarlige for tilrettelegging internt ved sine respektive institusjoner. Kontaktutvalget samarbeider med koordinator gjennom jevnlige møter der mulighetene for felles prosjekter innen de fire samarbeidsområdene diskuteres. Samarbeidsprosjekter fremmes så for styret gjennom administrerende koordinator.

Tore Tungodden, Universitetet i Bergen
Tlf: +47 55 58 20 68 / +47 97 55 71 40
E-post: Tore.Tungodden@udir.uib.no

Georg Arnestad, Høgskulen i Sogn og Fjordane
Tlf: +47 57 67 61 14
E-post: georg.arnestad@hisf.no

Svein Ove Eikenes, Høgskolen Stord/Haugesund

Tlf:+47 53 49 14 13
E-post: svein.eikenes@hsh.no

Bjørg Kristin Selvik, Høgskolen i Bergen
Tlf: +47 55 58 57 86
E-post: bjorg.selvik@hib.no

Jens Standal Groven, Høgskulen i Volda
Tlf. +47 70 07 51 66
E-post jensg@hivolda.no

Tor Hemmingsen, Universitetet i Stavanger
Tlf. +47 51 83 15 85
E-post: tor.hemmingsen@uis.no