Kontaktinfo

Koordinator

Lars Helge Nilsen
Telefon +47 55 58 49 78

Faktura-adresse:
UiB
Felles fakturamottak
Postboks 7800
5020 Bergen

Faktura merkes med:
Prosjektnummer 720025
Sted kode 212 000