Presentasjoner, referater og rapporter

Årsrapport 2014

Årsrapport for 2014 kan du lese her: Årsrapport 2014

Referat kontaktgruppemøte mai 2013

Her er et referat fra kontaktgruppemøtet som ble avholdt 7. mai 2013:

Referat kontaktgruppemøte 7. mai 2013

Presentasjoner Solstrand 2013

Under er forskningsaktiviteter som ble presentert på nettverksmøtet på Solstrand 11-12. mars 2013:

Høgskolen i Bergen:

De praktisk-estetiske fagene på barnetrinnet:

http://www.hib.no/senter/sekkk/prosjekt/praktisk-estetiske-fag.asp

Undervisningspraksis og lærerprofesjonalitet:

http://www.hib.no/senter/suf/undervisningspraksis-og-larerprofesjonalitet.asp

Naturen som danningsarena. Et paraplyprosjekt:

http://www.hib.no/senter/suf/forskningsprogram/naturen_som_danningsarena.asp

Årsrapport 2012

Årsrapport 2012 er her: årsrapport 2012

Notater frå veiledersamling og frå forskningssymposiet på Solstrand.

Her er presentasjonen med tilhørende notater som Frode Olav Haara presenterte under den tredje veiledersamlingen i Bergen:

Her er notat frå Solstrandmøtet til forskningsnettverket «Pedagogikk, fagdidaktikk og ledelse» i UH-nett vest: